Haarlem,
31
mei
2017
|
14:00
Europe/Amsterdam

Nieuwsbrief: Studiekeuzechecks Randstadhogescholen onder de loep

Studiesucces

Na drie jaar met de Studiekeuzecheck (SKC) is het tijd om te reflecteren. Wat ging goed en wat ging minder goed? Welke effecten ervaren SKC-projectleiders en de betrokken docenten? Het lectoraat Studiesucces heeft, op verzoek van de Vereniging Hogescholen, de succes- en faalfactoren met betrekking tot de implementatie en doorontwikkeling van de Studiekeuzecheck bij de Randstadhogescholen (G5) onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat:

  • Doelstellingen bij de invoering vooral kwalitatief van aard waren, waaronder bijdragen aan een match tussen de opleiding en de aankomend student.
  • Het draagvlak voor de SKC binnen de instelling of opleiding met name in het eerste SKC-jaar onder druk stond door een gebrek aan budget en tijd.
  • De verschillen tussen de instellingen in de vormgeving kleiner lijken te zijn.
  • De deelnemers ervaren verschillende kwalitatieve effecten en neveneffecten van de SKC. Studenten zijn bijvoorbeeld positief over de SKC. Ook binnen de instelling denken ze bewuster na over de verschillende studiekeuze-activiteiten in de keten en wat deze activiteiten aan elkaar toevoegen. Harde conclusies over (kwantitatieve) effecten van de SKC zijn op basis van dit onderzoek niet mogelijk.
  • De succes- en faalfactoren verschillen tussen de instellingen en opleidingen, maar variëren ook tussen de invoering en doorontwikkeling. Het meenemen van alle betrokken medewerkers in het proces is een belangrijke gemeenschappelijke factor.

Elkaar inspireren
Bij tien opleidingen is de invoering en doorontwikkeling van de SKC in kaart gebracht. Binnenkort publiceert het lectoraat deze beschrijvingen, die laten zien wat de verschillende opleidingen doen en waarom. Met als doel van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Een voorbeeld is onderstaande tip van de lerarenopleiding Aardrijkskunde van de Hogeschool Utrecht:

"Het is belangrijk dat docenten er echt iets van maken. Anders is de kans groot dat de aankomend studenten met een negatief advies evengoed gewoon beginnen, en daar heb je als opleiding alleen jezelf maar mee."
Lerarenopleiding Aardrijkskunde (HU)

Deelnemers
Naast Hogeschool Inholland namen De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht deel aan het onderzoek. In een focusgroep bespraken de SKC-projectleiders van de verschillende instellingen zes evaluatiecriteria van de Vereniging Hogescholen. Daarnaast is van tien opleidingen, twee per instelling, een casusbeschrijving over de invoering en doorontwikkeling van de SKC opgetekend en geanalyseerd aan de hand van dezelfde evaluatiecriteria. Aanvullend is er deskresearch gedaan naar evaluaties over, en effecten van, de SKC.

Ontwikkeling SKC
Bij de invoering en doorontwikkeling van de SKC is sprake van een proces. Factoren die bij de invoering niet goed gingen, zijn in de jaren daarna doorgaans verbeterd. De SKC is in ontwikkeling en wordt elk jaar verder geoptimaliseerd. Voor de toekomst blijft de SKC geëvalueerd worden om onder andere meer inzicht te krijgen in de effecten van de SKC. Daarbij worden kansen gezien in een verbinding tussen de SKC en studieloopbaanbegeleiding en wordt er gezocht naar meer maatwerk in het programma.

Lees het volledige onderzoek (zie downloads rechtsboven).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.