Diemen,
05
maart
2018
|
10:35
Europe/Amsterdam

Symposium Somatiek en Leefstijl in de GGZ

Nienke van der Voort, Inholland-docent en –onderzoeker en projectleider van het LEF-project, presenteert de onderzoeksresultaten

Zo’n 220 professionals, managers, onderzoekers en beleidmakers kwamen 15 februari naar het symposium Somatiek en leefstijl in de GGZ in Diemen. Centraal tijdens het symposium, georganiseerd door de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde van lector Berno van Meijel, stonden de resultaten van het SIA-RAAK-project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van patiënten met EPA’ (LEF). Dit is afgelopen twee jaar uitgevoerd om de implementatie en de effecten te onderzoeken van een vernieuwend programma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Dagvoorzitter Berno van Meijel opende het symposium. Wiepke Cahn hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek van het zorgprogramma Lijf & Leven, gaf een boeiende lezing over de grote gezondheidsachterstand bij patiënten met een ernstige psychische aandoening en de wegen die ingeslagen zouden moeten worden om hier verbetering in aan te brengen.

Onderzoeksresultaten
Nienke van der Voort, Inholland-docent en –onderzoeker en projectleider van het LEF-project, presenteerde vervolgens de resultaten. Kernpunt was dat het in de alledaagse praktijk van de GGZ een grote uitdaging is om tot gedragsverandering te komen ten aanzien van somatiek en leefstijl, zowel voor de patiënt als voor de professionals.

De prikkelende lezing van psycholoog en auteur Martin Appelo ging voort op dit thema van gedragsverandering en riep op tot realistische verwachtingen: mensen veranderen hun gedrag maar zeer moeilijk en het maakt weinig uit of je nu patiënt of hulpverlener bent.

De dag werd afgesloten met een duopresentatie van verpleegkundig specialist Ronald Touw en een ervaringsdeskundige van de Parnassia Groep. Zij lieten samen zien hoe met vereende inspanningen en goede onderlinge steun grote veranderingen in de fysieke en psychische gezondheid kunnen worden gerealiseerd door doelgerichte aanpassingen in de leefstijl.

“Het was een succesvolle dag waarmee bijgedragen werd aan de missie van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn rond het kernthema De Gezonde Samenleving, in het bijzonder ten aanzien van het deelthema zelfmanagement”, aldus lector Berno van Meijel.

De Gezonde Samenleving

Het symposium 'Somatiek en leefstijl in de GGZ' draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.