Rotterdam,
04
juli
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces

Save the date!

Symposium Superdiversiteit, beeldvorming en studiesucces

Diversiteit is een maatschappelijk gegeven, maar wanneer spreek je van superdiversiteit en hoe speel je daar als hogeschool op in? Tijdens het Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces op donderdag 9 november bij Inholland Rotterdam geven sprekers theoretische en praktische antwoorden op deze vragen. 

Superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid
In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het inmiddels over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Dat is iets waar (aankomende) professionals mee om moeten leren gaan en hogescholen dus op in moeten spelen. Het gaat daarbij om gelijke kansen op studiesucces, contact leggen met medestudenten en het thuis voelen binnen de onderwijsomgeving.

Onderzoek in Rotterdam en Diemen
Een breed samengesteld onderzoeksteam, bestaande uit onder andere Guido Walraven, lector Dynamiek van de stad, en Machteld de Jong, per 1 september lector Diversiteitsvraagstukken, heeft de thema’s superdiversiteit, beeldvorming en studiesucces onderzocht op twee locaties van Inholland. Studenten, docenten en contacten in het werkveld zijn geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van deze thema's. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens het symposium.

Interesse?
Meer informatie en het voorlopige programma.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.