19
mei
2022
|
11:06
Europe/Amsterdam

Terugblik op de Samen Vooruit strategiesessie

De inspirerende Samen Vooruit strategiesessie van dinsdag 17 mei ging helaas niet vlekkeloos van start door mankementen aan de kant van onze technische leverancier. Onze excuses hiervoor! De dialoogsessies verliepen in ieder geval zonder problemen. De kick-off door Marije Deutekom en het gesprek tussen Ted van der Klaauw en Arthur van der Geest kun je terugluisteren- en -kijken, evenals de dialoogsessies.

Introductie door Marije Deutekom en gesprek tussen Arthur van Geest en Ted van der Klaauw
Collegelid Marije Deutekom verzorgde de inleiding van de middag en introduceerde, in lijn met ons nieuwe strategisch plan, het nieuwe profilerende thema ‘Innovatief werken en toekomstbestendig leven’. Dit thema, met ‘duurzame leefomgeving’ en ‘veerkrachtige samenleving’ als subthema’s, is een doorontwikkeling van de bestaande thema’s gezond, duurzaam en creatief en sluit aan bij de brede maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. 

Marije "Het is van belang dat we dit met elkaar en interdisciplinair oppakken. Vanaf september gaan we met elkaar in gesprek hoe we dit thema verder vormgeven. Hoe we hier met z’n allen aan kunnen bijdragen en dat we onze organisatie hier echt op versterken. Dus dat we niet alleen zeggen wie we zijn, maar het ook echt laten zien. Dat iedereen over een aantal jaren weet: daarvoor moet je bij Inholland zijn, want daar zijn ze ontzettend goed in!"

Vervolgens gingen student Arthur van Geest (Business Studies) en Ted van der Klaauw (docent bij het Domein TOI en leercoach bij de minor Samenwerken aan de toekomstbestendige stad) met elkaar in gesprek.

Collega’s konden meedoen aan de volgende dialoogsessies:
 
Sessie 1: Transdisciplinaire minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad: iets voor jouw studenten?
Klimaatcrisis, duurzaamheidstransitie, leefbaarheid: complexe vraagstukken die niet vanuit één discipline zijn op te lossen. Dit studiejaar zijn we daarom gestart met de nieuwe minor Samenwerken aan de toekomstbestendige stad. Daarbij leren studenten leren hun eigen (vak)kundigheid in te brengen en perspectieven vanuit andere disciplines te benutten en te waarderen. Om zo te komen tot nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen voor échte vraagstukken. Tijdens deze sessie gingen collega’s in gesprek met elkaar over opgedane ervaringen en de mogelijkheden die deze minor biedt.

Door Karin van Beckhoven, projectleider en docent/leercoach, Marleen Bartelts-Schilt docent/leercoach en Barbara van de Swaluw, organisatie- en strategisch adviseur bij Communicatie & Human Resources

Sessie 2: Aanbod studentenwelzijn: nu beter zichtbaar en vernieuwd!
Inholland vindt het welzijn van onze studenten belangrijk. Naast het ondersteuningsaanbod vanuit docenten, leercoaches, studieloopbaanbegeleiders en decanen zijn er afgelopen jaren tal van initiatieven ontwikkeld waarmee we onze studenten ondersteunen. Op 19 april lanceerden we de welzijnscampagne jebeginthier.nl en zien studenten door de bomen het bos weer. Een primeur in het aanbod vormen bovendien de e-health-modules van Caring Universities.

Deze sessie was bedoeld om bij te praten over de welzijnscampagne en over de modules van Caring Universities. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde modules die studenten anoniem en zelfstandig kunnen volgen en om hun mentale gezondheid een boost te geven. Collega’s én studenten gingen in gesprek met elkaar over hoe we studenten nog beter kunnen bereiken en ondersteunen als het gaat om hun welzijn.
 
Door Carline van Breugel, projectleider Caring Universities, Sanne van Herpen, onderzoeker lectoraat Studiesucces, Carlijn Hendriks, projectleider studentenwelzijnscampagne (Communicatie & Human Resources) en  Etienne Boots. student Technische Bedrijfskunde  .

Sessie 3: Draag bij aan de duurzame ambities van Inholland
Dit is de eeuw van de duurzaamheidstransities. Met het nieuwe strategisch plan sluit Inholland hierbij aan met scherpe duurzame ambities in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Een urgente oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten!
 
Tijdens deze sessie gaf collegelid Mieke van den Berg een beknopte toelichting op de duurzame strategische lijnen. Lector Patrick Huntjens ging dieper in op de doorwerking van deze visie in onderwijs en onderzoek en de nieuwe manier van organiseren die dit vraagt. Fred Bode vertelde hoe hij hier op het vlak van bedrijfsvoering invulling aan geeft. Uiteraard deelden collega’s hun input en ervaringen!

Door Mieke van den Berg, collegelid en portefeuillehouder duurzaamheid en voorzitter van het Inholland Green Team, Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en Fred Bode, manager vastgoed & huisvesting van de dienst Facilitaire Zaken.

Over de Samen Vooruit strategiesessie 
De Samen Vooruit strategiesessie is een manier om je op de hoogte te brengen van innovatie in het onderwijs en de laatste stand van zaken wat betreft ons nieuwe strategisch plan. Je wordt even bijgepraat én kunt bovendien verschillende dialoogessies volgen. Deze komen tot stand met verschillende netwerken.

Wanneer is de volgende Samen Vooruit strategiesessie?
De datum van de volgende Samen Vooruit strategiesessie is nog niet bekend. We houden je op de hoogte!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.