Haarlem,
29
augustus
2017
|
09:30
Europe/Amsterdam

Theater als vernieuwende communicatie in dementiezorg

Petra Boersma

Intonatie, acte de présence en timing zijn drie kernbegrippen afkomstig uit het theater, maar wat hebben die met zorg te maken? Petra Boersma, docent en onderzoeker GGZ-Verpleegkunde bij Inholland, onderzocht de implementatie van theatrale communicatie in het contact met mensen met dementie en promoveert vrijdag 13 oktober aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Boersma rondde haar onderzoek ‘Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes; a study into implementation success and influencing factors’ af in samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum en de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam.

Theatrale communicatie
“Steeds vaker worden kunstvormen gebruikt in de zorg voor mensen met dementie, zoals muziek of beeldende kunst. Uniek aan de Veder Contact Methode is de inzet van theatrale communicatie,” zegt Boersma. “Die theatrale communicatie brengt vrolijkheid en is daarmee een hulpmiddel in situaties die voor zorgverleners soms lastig kunnen zijn.”

De Veder Contact Methode is een nieuwe persoonsgerichte communicatiemethode, speciaal ontwikkeld voor toepassing in de dagelijkse 24-uurszorg. Met theatrale, poëtische en muzikale communicatie wordt wederkerig contact gestimuleerd met als doel ouderen met dementie gevoelens van herkenning te geven zodat het zelfvertrouwen en het welbevinden stijgt. De methode is ontwikkeld door Stichting Theater Veder, in 2005 opgericht door verpleegkundige en theatermaakster Marieke Westra.

“Die theatrale communicatie brengt vrolijkheid en is daarmee een hulpmiddel in situaties die voor zorgverleners soms lastig kunnen zijn.”
Petra Boersma, docent en onderzoeker GGZ-Verpleegkunde

Een veelvoorkomend argument tegen de implementatie van deze methode is dat het te veel tijd kost. Uit het onderzoek van Boersma blijkt het tegendeel; deze methode is juist goed implementeerbaar, kost geen extra tijd en kan 24/7 ingezet worden. Bovendien blijkt dat de methode zorgverleners helpt om beter om te gaan met bewoners met onbegrepen gedrag en een sombere stemming. Een onverwacht en bijkomend voordeel is dat de training een positieve bijdrage levert aan teambuilding.

Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-Verpleegkunde en tevens een van de begeleiders van het onderzoek, benadrukt dat de wijze waarop Petra Boersma het zeer omvangrijke en logistiek complexe onderzoeksproject heeft uitgevoerd alle waardering en respect verdient. “Het merendeel van haar artikelen is inmiddels geaccepteerd in gerenommeerde peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Het onderzoek is van grote waarde voor de praktijk en voor het onderwijs.”

Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde
“Het merendeel van haar artikelen is inmiddels geaccepteerd in gerenommeerde peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Het onderzoek is van grote waarde voor de praktijk en voor het onderwijs.”
Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde

Over het onderzoek
In het onderzoek werden de zes afdelingen, die getraind en gecoacht waren in het toepassen van de Veder Contact Methode, vergeleken met zes afdelingen van dezelfde zorginstellingen, die reguliere zorg verleenden. Aan het onderzoek namen 136 zorgverleners en 134 bewoners met dementie deel.

Na afloop van de training waren zorgverleners in staat om de theatrale aspecten van de Veder Contact Methode in hun communicatie met de bewoners toe te passen en vertoonden zij meer positief communicatief gedrag. Daarnaast ervaarden bewoners met dementie na de invoering van de Veder Contact Methode een hogere kwaliteit van leven op de aspecten ‘positief affect (gevoel)’ en ‘sociale relaties’, vergeleken met bewoners op afdelingen waar de methode niet werd toegepast. Ook waren mensen met dementie, waarvan verzorgenden de nieuwe methode toepasten, alerter, actiever en was er meer sociaal contact: spraak, oogcontact, reactie op de omgeving/activiteiten en initiatief nemen bleken significant te zijn verbeterd.

Het onderzoek is begeleid door prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatrie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij Inholland en het VU Medisch Centrum.

Meer weten?
Alle geïnteresseerden zijn welkom bij de openbare verdediging op vrijdag 13 oktober om 13:45 uur in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na afloop van de promotie is er gelegenheid om Petra Boersma te feliciteren.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Anneke van Dijk
14
September
2017
graag kom ik vrijdag 13 oktober naar je promotie Petra! groet van Anneke