Haarlem,
26
november
2020
|
07:15
Europe/Amsterdam

Tijdelijke regeling kilometervergoeding woon-werk verlengd tot en met 1 mei 2021

shutterstock_1695366286

Als gevolg van de coronacrisis is het reispatroon van Inholland-medewerkers ingrijpend veranderd. Door het thuiswerken is er sprake van minder of in veel gevallen geen woon-werkverkeer. Het College van Bestuur (CvB) heeft daarom gekozen voor een tijdelijke declarabele kilometervergoeding woon-werk voor een periode tot en met 31 december 2020. Gezien de huidige situatie heeft het CvB besloten om de termijn van deze declarabele kilometervergoeding woon-werk te verlengen tot 1 mei 2021. Wat dit besluit inhoudt en wat dit betekent lees je in dit bericht.

Omdat het aantal reisdagen per collega kan verschillen en niet meer gekoppeld is aan de omvang van het arbeidscontract is een vaste berekening naar aantal vaste reisdagen niet meer toereikend. In plaats daarvan heeft het CvB daarom besloten de eventueel gemaakte reiskosten van huis naar werk met eigen vervoer, te vergoeden met € 0,10 per kilometer. Dit is een ruimere vergoeding (zie rekenvoorbeeld) per kilometer dan bij de vaste vergoeding en doet meer recht aan de huidige situatie. Hierdoor ontstaat er geen rechtsongelijkheid met medewerkers die geen vaste reiskostenvergoeding ontvangen. Deze tijdelijke ‘Regeling woon-werkverkeer’ is vastgesteld met instemming van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). De HMR is vooraf geïnformeerd.

Wat betekent dit voor collega’s?
In plaats van de standaardvergoeding kun je sinds 1 september 2020 voor de gemaakte reiskosten van huis naar de locatie(s) van Inholland €0,10 per kilometer declareren. Dit regel je gemakkelijk in HR2day. Je vindt hier ook informatie over in (Weten & Regelen | Iris (inholland.nl) op Iris.

Dit betekent wel iets meer werk voor jou; het bijhouden van de dagen dat je reist naar het werk en het invullen en insturen van het declaratieformulier. Doe je dit maandelijks, dan krijg je het bedrag de daaropvolgende maand bij je salaris gestort. Let er wel op dat je declaratie dan uiterlijk de tiende van de maand bij ons binnen is.

Vragen?
Voor vragen over het gebruik van het declaratieformulier kun je terecht bij het Service Center HRM (servicecenter.hrm@inholland.nl) en van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur en telefonisch via 023 522 31 23.