22
december
2022
|
12:08
Europe/Amsterdam

Tussentijdse verkiezingen deelraden komen eraan!

stemmen-potlood

Nog even en de kerstvakantie begint! Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Maar ook om vooruit te kijken: wat zijn je plannen voor volgend jaar? Wat kan beter, voor jou én voor Inholland en wil je daarover meepraten?  

Stel je dan begin januari kandidaat voor jouw deelmedezeggenschapsraad (DMR) als daar op dat moment vacatures zijn. Vooralsnog geldt dit voor de personeelsgeledingen van de deelraden: AVAG, Business, Finance & Law, Onderwijs & Innovatie, Techniek, Ontwerpen & Informatica en Stafafdelingen en de studentgeledingen van de deelraden: Agri, Food & Life Sciences, Gezondheid, Sport & Welzijn, Onderwijs & Innovatie en Techniek, Ontwerpen & Informatica.  

Wat doet een DMR?  
In de deelraad praten en denken collega’s en studenten mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen het desbetreffende domein en de vestiging(en). De medezeggenschap geeft je daarbij de kans om als verbinding te fungeren tussen de directeur en de organisatie. Je overlegt regelmatig met de directeur over onderwijs, organisatie en financiën. Ook hoor je als eerste over nieuwe plannen die invloed hebben op de dagelijkse praktijk. Benieuwd naar de ervaringen? Lees de ervaringen van Auke en Jorien

De medezeggenschap voor het hoger beroepsonderwijs is in de wet geregeld. De deelraad is betrokken bij zaken die het domein en de vestiging of de stafafdeling aangaan door middel van advies- en instemmingsrecht.  

Wie zitten in de DMR?
De deelraden bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit collega's. In de deelraden zitten tien leden, behalve in de deelraden AVAG en Agri, Food & Life Sciences, daar zitten acht leden. De deelraad Stafafdelingen bestaat uit vijf collega's.  

Voordelen DMR  
Als je gekozen wordt en zitting neemt in de DMR, heeft dit werk veel voordelen:  

  • Je hebt direct invloed op het beleid van jouw domein/stafafdeling. 
  • Je bent als eerste op de hoogte van de plannen.  
  • Je kunt zaken inbrengen die voor studenten en medewerkers van belang zijn.  
  • Het is goed voor je eigen ontwikkeling. Zeker als student leer je nieuwe, belangrijke vaardigheden voor later, zoals onderhandelen en presenteren.  
  • Als student kun je een heel mooi netwerk opbouwen en jouw lidmaatschap staat heel goed op je cv.  

Stel je in januari verkiesbaar!
Dat doe je door je eerst kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan plaatsen in de DMR? Dan vinden er verkiezingen plaats en probeer je hiervoor stemmen bij je achterban binnen te halen om verkozen te worden. Verder gelden de volgende voorwaarden:  

  • Alle medewerkers met een vaste aanstelling van tenminste 0,3 fte en alle Inholland-studenten kunnen zich kandidaat stellen.  
  • Het lidmaatschap van de deelmedezeggenschapsraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Hogeschool Medezeggenschapsraad, de opleidingscommissie of met de functies lid van het College van Bestuur, lid van de Raad van Toezicht, hogeschooldirecteur of hoofd van een stafafdeling.  
  • De zittingstermijn loopt tot 1 maart 2025.  
  • De voertaal binnen de medezeggenschapsraden van Inholland is Nederlands.  
  • Studentleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, voor reistijd en eventuele reiskosten. Medewerkers in de deelraden ontvangen een vergoeding in uren. Deze urenvergoeding vindt plaats binnen de aanstelling.  

Je kunt je als kandidaat opgeven van maandag 9 januari tot en met vrijdag 20 januari 2023, 17.00 uur.  

Iedereen die werkt of studeert bij Inholland ontvangt via zijn/haar emailaccount en/of via andere media van de hogeschool berichten over de verkiezingen. Je kunt je voor deze e-mails met aankondigingen niet uitschrijven. Je ontvangt maximaal vier e-mails van de verkiezingscommissie over deze verkiezingen.  

Meer informatie  
Kijk voor meer informatie op de medezeggenschapsomgeving op SharePoint. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Petra Ivangh, ambtelijk secretaris van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR): 088 466 4 332 of secretariaat.hmr@inholland.nl.  

 

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.