26
januari
2022
|
12:38
Europe/Amsterdam

Tweedaagse sessie strategisch plan: waar staan we en wat nog te doen?

Directeuren, stafhoofden en het College van Bestuur hebben vorige week tijdens een tweedaagse vervolgstappen gezet met de vorming van ons strategisch plan. Het ging onder andere over de te kiezen profilerende thema’s en de flexibilisering  op onderwijsinhoud en –organisatie die in de organisatie nodig zijn om onze visie op de Inholland-professional te realiseren. Ook is er gesproken over de besturing en organisatie die er nodig is als we dit strategisch plan willen realiseren.  

Bekijk de presentatie van Bart Combee:

Profilerende thema’s   
Op de eerste dag van de tweedaagse strategiesessie zijn de uitgangspunten en criteria vastgesteld die we hanteren voor het kiezen van profilerende thema’s. Ook is besproken welke functie zulke thema’s precies moeten hebben.  Er zijn mogelijke varianten besproken van onze toekomstige thema’s. Die varianten zijn opgesteld in een zorgvuldig analysetraject op basis van deskresearch van bronnen binnen en buiten Inholland, en werksessies en interviews met betrokkenen in verschillende samenstellingen.  

Tijdens de tweedaagse is ervoor gekozen om te gaan werken met één overkoepelend thema (werktitel: innovatief samenwerken, duurzaam samenleven). Dit thema wordt dan uitgewerkt in verschillende sub-thema’s. Op basis van de discussie wordt de exacte formulering de komende weken nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook een plan opgesteld om deze thema’s in en met de hele organisatie invulling te geven.

Stockfoto studenten

Flexibilisering   
’s Middags stond het thema flexibilisering op de agenda. Dit thema is van groot belang omdat onze visie en uitwerking van de Inholland-professional als consequentie heeft dat we ons onderwijs en de organisatie van ons onderwijs moeten flexibiliseren. Dank daarbij bijvoorbeeld aan flexibilisering van tijd, plaats, tempo, keuzemogelijkheden en differentiatie. Zo wordt het voor studenten mogelijk om met steeds meer zelfregie en eigenaarschap keuzes te maken voor de inrichting van hun programma. Dit alles onder professionele begeleiding en met kwalitatief sterk onderwijs vanuit onze teams.

Besturing en organisatie   
De tweede dag ging het over besturing en organisatie. Als we het strategisch plan willen realiseren, vraagt dat ook doorontwikkeling van onze sturings- en organisatieprincipes die aansluiten bij wat we teweeg willen brengen. Dat vraagt meer van onze onderlinge samenwerking binnen onderwijs en onderzoek, met een sterke en samenhangende facilitering van onze stafafdelingen.  

Volgend strategisch overleg   
Het volgende strategische overleg staat gepland voor eind maart. Tot die tijd willen we samen met collega’s en studenten nog nader richting geven en ambities formuleren op diverse onderwerpen. Dan gaat het om internationalisering, inclusie en diversiteit, de duurzame hogeschool en studentgerichte dienstverlening. Hoe verhouden die zich tot de ontwikkelrichtingen en/of de besturing en onze organisatie?

Meer informatie   
Wil je meer weten over het strategisch plan en/of heb je ideeën en input om het plan vorm te geven? Ga naar het platform voor informatie en om je ideeën te delen. Strategisch plan 2022 - 2028: ons nieuwe Inholland-verhaal (sharepoint.com)