Amsterdam,
22
oktober
2018
|
12:02
Europe/Amsterdam

Uitnodiging symposium De waarde van veerkracht

JenS_header_5

Op donderdagmiddag 13 december 2018 organiseren de onderzoekslijnen Jeugd en Samenleving en Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit een symposium over de waarde van veerkracht. Veerkracht in de zin van de veerkrachtige burger - de veerkrachtige gemeenschap - de veerkrachtige overheid.

In diverse kennisinstellingen lopen verschillende onderzoeksprojecten met als thema veerkracht/weerbaarheid in het sociale domein, eenvoudiger aangeduid met de Engelse term resilience. De betrokken onderzoeksteams achten de tijd rijp om stil te staan bij dwarsverbanden en discussie over de rol van resilience. Tijdens deze publieke onderzoeksmeeting worden de verschillende lopende onderzoeksprojecten gepresenteerd en verkennen we samen de meerwaarde en de beperkingen van het begrip resilience om inzicht te verkrijgen in actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

We bekijken veerkracht als richtinggevend concept in sociaal-wetenschappelijk onderzoek op drie niveaus: De veerkrachtige burger – de veerkrachtige gemeenschap – de veerkrachtige overheid. Daarbij zal telkens aan de hand van twee ‘schurende’ presentaties worden ingegaan op vragen als:

 • Hoe biedt het perspectief van resilience mogelijkheden die voorheen niet gezien werden?
 • ​Waar ligt de grootste valkuil van een resilience-benadering?
 • Is resilience een buffer tegen een door populistische politiek ingegeven sociaal beleid, of een retorisch instrument om alles bij het oude te laten?

Tweeluik
Deze bijeenkomst vormt deel één van een tweeluik. Na een conceptuele verkenning zullen we ingaan op de consequenties van de nadruk op resilience voor professionals in het sociaal domein. Als de trend die de lopende onderzoeken signaleren voortzet, wat zijn dan de verwachte gevolgen voor hun werkpraktijk? De tweede bijeenkomst wordt rond de zomer van 2019 georganiseerd.

Sprekers
Tijdens de eerste bijeenkomst in december, van 13.00 tot 17.00 uur bij Hogeschool Inholland Amsterdam, geven de volgende personen hun visie op het thema:

 • Richard de Brabander - docent Social Work, Hogeschool Inholland
 • Mascha Enthoven - lector Pedagogische Opdracht, Hogeschool Inholland
 • Marnix Eysink Smeets - lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Hogeschool Inholland
 • Roel van Goor - associate lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland
 • Iliass El Hadioui - docent Pedagogiek, Erasmus Universiteit
 • Joke Hermes - lector Burgerschap, Media en Cultuur, Hogeschool Inholland
 • Femke Kaulingfreks - lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland
 • Stijn Sieckelinck - onderzoeker, Vrije Universiteit
 • Liam Stephens, PhD, Vrije Universiteit
 • Willem Trommel - hoogleraar Bestuurskunde, Vrije Universiteit
 • Guido Walraven - lector Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland

Programma en aanmelden

Aanmelden kan tot 5 december 2018.

De Gezonde Samenleving

Het symposium De waarde van veerkracht'draagt bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Naomi van Praag
03
December
2018
Beste lezer,

Ik zou graag aanwezig willen zijn bij het symposium over veerkracht. Ik heb geprobeerd mij aan te melden maar heb geen bevestiging per email ontvangen. Ik vroeg mij af of deze juist door jullie ontvangen is.

Ik hoor het graag van u.

Met vriendelijke groet,

Naomi van Praag
Daan Stet
04
December
2018
Dag Naomi, ik heb je vraag doorgestuurd naar de organisatie.