10
januari
2023
|
10:10
Europe/Amsterdam

Uitnodiging Themamiddag Politisering in het sociaal domein

Themamiddag 19 januari 2023

Het thema 'politisering' staat al een tijdje stevig op de agenda van het Nederlandse sociaal werk. In lijn met de internationale definitie van het sociaal werk hebben we steeds meer aandacht voor de rol die sociaal werkers kunnen spelen in het agenderen van sociaal onrecht en maatschappelijke ongelijkheid en uitsluiting enerzijds, en het stimuleren van emancipatie en collectieve belangenbehartiging van gemarginaliseerde groepen anderzijds. Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam en de BPSW organiseren daarom een themamiddag over politisering in het sociaal domein.

Tijdens deze themamiddag gaan we onder leiding van Jeanet de Jong (BPSW) en Jeroen Gradener (Hogeschool van Amsterdam, Social Work) in gesprek met een aantal Vlaamse en Nederlandse professionals en onderzoekers die zich bezighouden met politisering. Bart van Bouchaute (Artevelde Hogeschool Gent), Jan Naert (Universiteit Gent) en Pascal Debruyne (Odisee hogeschool Brussel) leiden hun visie op de inhoud van en grenzen aan processen van politisering in. Wat verstaan we nu precies onder deze term en hoe brengen sociaal werkers politisering in de praktijk? Marcel Spierts (zelfstandig onderzoeker sociaal domein) en Femke Kaulingfreks (lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland) reageren vanuit de Nederlandse context.

Samen bespreken we ook de dilemma’s en uitdagingen die bij politisering komen kijken. Hoe kun je als sociaal professional samen met mensen opkomen voor hun belangen en hoe ga je daarbij om met spanningen die ontstaan in relatie tot verwachtingen vanuit je eigen organisatie of de overheid? En onder welke voorwaarden kun je dit onderdeel van je professie vormgeven, wat heb je als werker hiervoor nodig? We nodigen jou van harte uit om tijdens deze themamiddag met ons mee te praten over dit actuele onderwerp.