Haarlem,
13
december
2017
|
16:24
Europe/Amsterdam

Van Engelshoven: 'Uitdaging is goed, maar stress niet'

Studenten

Hoger onderwijs mag best uitdagend zijn, vindt minister Van Engelshoven, maar studenten moeten niet stijf staan van de stress. Samen met de instellingen, waaronder Hogeschool Inholland, wil ze zoeken naar oplossingen.

Stress onder studenten is een belangrijk onderwerp, antwoordt Van Engelshoven op Kamervragen van onder anderen Frank Futselaar (SP) over een onderzoek bij de Hogeschool Windesheim. Daaruit bleek dat 62 procent van de ondervraagde studenten op allerlei manieren leven veel prestatiedruk ervaart.

Op aansporing van de Tweede Kamer is ze in gesprek met de universiteiten en hogescholen, studentpsychologen, studentenorganisaties en experts om daar iets aan te doen. De instellingen “hebben het probleem op hun netvlies”, schrijft ze. De hogescholen Windesheim en Inholland daar van goede voorbeelden van. Beide hogescholen doen onderzoek naar studentenwelzijn. Uit een eerste verkennende studie bij Inholland blijkt dat alle geïnterviewde studenten in meer of mindere mate stress ervaren. De stress die zij ervaren is niet altijd negatief en wordt zowel veroorzaakt door factoren binnen als buiten de studie. De bevindingen van het onderzoek hebben geresulteerd in een infografiek met tips voor studenten (zie onder). Momenteel wordt vanuit het lectoraat Studiesucces een grootschalige kwantitatieve studie uitgevoerd om het welzijn van studenten verder in kaart te brengen.

Download de pdf

Platform Studentenwelzijn
Om de kennis voor een veilig en ondersteunend studieklimaat samen te brengen hebben Inholland, Windesheim en belangenorganisaties van studenten het landelijke platform Studentenwelzijn opgericht. Voor wat Inholland betreft sluit dit ook aan bij de kernwaarden persoonlijk & dichtbij, gezond en duurzaam. Inmiddels hebben meerdere hogescholen interesse om aan te sluiten. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de invulling van het platform dat naar verwachting begin 2018 gereed is.

Uitdagend
VVD-Kamerlid Roald van der Linde maakt zich duidelijk minder zorgen over stress bij studenten en draaide de redenering van de onderzoekers om: “Moet a contrario niet worden verondersteld dat 38 procent van de studenten blijkbaar geen of weinig druk ervaart om te presteren in het met belastinggeld gefinancierde hoger onderwijs?”

Dat klopt niet volgens Van Engelshoven: 62 procent van de ondervraagde studenten heeft “vaak” of “erg vaak” werkdruk, 30,3 procent “soms”, 6,6 procent “zelden” en 1,5 procent “nooit”. “Op basis van dit onderzoek kan dus niet worden verondersteld dat 38 procent van de studenten geen of weinig studiedruk ervaart.”

Ze is het eens met Van der Linde dat goed hoger onderwijs de student hoort uit te dagen. “Het haalt studenten uit hun comfortzone en spreekt hen aan op hun passie en talenten… Maar wanneer de student te hoge of langdurige prestatiedruk ervaart, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de student en, al dan niet indirect, op het studieverloop.”

Komend voorjaar komt ze erop terug, belooft ze.

Bron: Hoger Onderwijs Persbureau/Hogeschool Inholland

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.