03
november
2023
|
16:08
Europe/Amsterdam

Uitspraak strafzaak datalek 2021

Hybride ICT-docent

In maart 2021 is Hogeschool Inholland getroffen door een datalek waarbij op illegale wijze persoonsgegevens zijn verkregen van mensen met een account bij een van de digitale leeromgevingen van Inholland. Op vrijdag 20 oktober verschenen de verdachten voor de rechter. Vrijdag 3 november was de uitspraak in deze zaak.

Terugblik
De eerste melding kwam op 1 maart 2021 binnen via het landelijke SURFcertteam . Medewerkers van onze ICT-afdeling hebben vervolgens direct gehandeld volgens het crisisplan. Bij het datalek ging het om diefstal van persoonsgegevens zoals voornamen, achternamen en mailadressen die vervolgens te koop zijn aangeboden. Van een kleine groep waren ook versleutelde wachtwoorden onderdeel van het lek. De nodige maatregelen zijn genomen en gebruikers zijn geïnformeerd over het datalek.

Continu monitoren op (digitale) veiligheid
Hogeschool Inholland is continu actief om de (digitale) veiligheid van collega’s en studenten te waarborgen. De hogeschool heeft geleerd van genoemd datalek en er zijn verschillende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. “We vinden het vervelend dat er een datalek is geweest. Digitale veiligheid heeft continu onze aandacht”, zegt Inholland-collegelid Mieke van den Berg hierover. “En tegelijkertijd zijn we ook realistisch: de digitale ontwikkelingen zijn er een van constante en toenemende aandacht waarin we met partners in het hoger onderwijs en daarbuiten iedere dag de digitale veiligheid van onze studenten en medewerkers scherp in de gaten houden. Het is ook goed om zelf alert te zijn op de gegevens die je digitaal deelt.”

Wat kun jij zelf doen?

  • Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. 
  • Wees alert op digitale zaken die je niet vertrouwt.
  • Check mailadressen: komt een e-mail daadwerkelijk van genoemde afzender?
  • Blijf waakzaam op e-mails waarin je wordt gevraagd om gegevens in te vullen, betalingen te doen en daarbij op linkjes te klikken en bijlages te openen. Soms zijn deze berichten niet van echt te onderscheiden.
  • Bij iedere vorm van twijfel: klik niet!
  • Ben je onverhoopt toch ingegaan op een verzoek, meld dit dan direct bij het Servicepunt IVT.
  • Via Check je hack | politie.nl kun je controleren of je e-mailadres gelekt is en of deze in ‘datasets’ voorkomt van de politie. De politie neemt deze sets in beslag bij het bestrijden van cybercriminaliteit. In genoemde datasets zitten soms privégegevens van burgers die door criminelen zijn misbruikt. Als het mogelijk is, maakt de politie datasets doorzoekbaar. 

De media zal aandacht hebben voor de rechtszaak. Heb je er vragen over, stuur dan een mail naar communicatie@inholland.nl.