Haarlem,
13
oktober
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

‘Veiligheid is van iedereen’

Veiligheidscoördinator Maggy Zwetsloot vertelt over haar werk

Maggy Zwetsloot

Elke Inholland-locatie heeft een eigen veiligheidscoördinator. Maggy Zwetsloot vervult die functie in Haarlem. In de Week van de Veiligheid vertelt ze over haar werk – en hoe ook jij aan meer veiligheid kunt bijdragen. 

Onveilige werksituaties, brand en ongewenst gedrag zoals stalking, discriminatie of agressie: het zijn allemaal voorbeelden van zaken die helaas op een hogeschool kunnen voorkomen. “Mijn werk binnen Inholland Haarlem is daarom megabreed”, zegt Maggy. “Ik hou me bezig met dingen als sociale veiligheid, gebouwveiligheid, bedrijfshulpverlening (BHV) en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe mijn dag eruitziet, hangt erg af van wat er op dat moment speelt. De ene dag ben ik bijvoorbeeld bezig met een casus ongewenst gedrag, de andere dag met werkvergunningen en veiligheidsplannen vanwege een verbouwing.” Als veiligheidscoördinator brengt Maggy de juiste mensen bij elkaar als de situatie daarom vraagt. Zo nodig betrekt ze ook andere partijen bij een casus, zoals de politie. 

Mensen écht helpen 
Die variatie vindt Maggy een van de leukste kanten van haar werk. “Ik kan mensen helpen op heel veel verschillende gebieden. Het belangrijkst is voor mij het gevoel van veiligheid op school. En als ik iets niet weet, schakel ik anderen in. Voor de BHV gebruiken we nu bijvoorbeeld mobiele telefoons in plaats van piepers. Dat regel ik samen met een collega van ISO facilitair.” Ook overlegt ze geregeld met de adviseurs van de stafafdeling Integrale Veiligheid van Inholland. “Zij stellen het algemene, Inholland-brede beleid op. Als veiligheidscoördinator vertaal ik dat naar de locatie Haarlem. Op sommige locaties zijn bepaalde risico’s nu eenmaal groter dan op andere.” 

Iedereen is verantwoordelijk 
“Ik heb dan wel een coördinerende rol, maar eigenlijk is veiligheid van iedereen”, zegt Maggy. “Ik kan onmogelijk alles voorkomen of oplossen. We zijn dan ook met z’n allen verantwoordelijk voor veilig onderwijs in een veilig gebouw.” Dat besef leeft nog niet genoeg, denkt ze. “Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Veiligheid gaat ook om simpele dingen als geen kast voor de nooduitgang plaatsen, geen onveilige kerstversiering gebruiken of even sparren over wat er nodig is om een veilig evenement te organiseren.” Om veiligheid op de agenda te houden, voert Maggy binnen Inholland Haarlem samen met collega’s en studenten een risicodialoog, om de twintig grootste risico’s te bespreken en aan te pakken. 

Veiligheid hoort in systeem 
Maggy denkt dat het goed is dat Inholland de landelijke Week van de Veiligheid onder de aandacht brengt. “Ik denk dat veiligheid in het ‘systeem’ van collega’s en studenten hoort te zitten. Zodat ze hun ogen openhouden voor zaken die beter kunnen en we samen voor een veilig schoolklimaat zorgen.” Ze moedigt aan dat studenten en collega’s onveilige situaties melden. “De verschillende manieren staan overzichtelijk op de pagina inholland.nl/veiligheid. Zo breng je de veiligheidscoördinatoren op de hoogte van wat er speelt, zodat zij actie kunnen ondernemen. Je vindt er ook de namen van iedereen die zich met veiligheid bezighoudt en meer info over het veiligheidsbeleid van Inholland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.