Amsterdam/Alkmaar,
26
juni
2018
|
19:10
Europe/Amsterdam

Verpleegkunde Inholland stopt met aanmeldlimiet in 2019-2020

Verpleegkunde

Hogeschool Inholland heeft besloten geen numerus fixus meer aan te vragen voor de opleiding Verpleegkunde voor het collegejaar 2019-2020. Het besluit is genomen na intensief overleg met het werkveld, waaronder de zorgkoepelorganisaties SIGRA en VBZ, en andere hogescholen in de regio. De hogeschool voorziet daarmee in een grote maatschappelijke vraag naar meer hbo-verpleegkundigen.

De opleiding werkt actief samen met het werkveld aan blijvende nieuwe oplossingen voor opleidingsmogelijkheden en meer stageplaatsen. Naast de inzet op spreiding van de stages zet de hogeschool ook in op innovatieve mogelijkheden voor studenten om werkervaring op te doen tijdens hun studie. Een voorbeeld hiervan zijn de Leer- en Innovatie Netwerken, de zogeheten LIN’s. Deze LIN’s zijn ontwikkeld in samenwerking met o.a. de Zonnehuisgroep Amstelland en het Amsterdam UMC. Docenten, studenten en medewerkers van de organisaties werken en onderzoeken zo samen in de praktijk. 

Als derdejaarsstudent Verpleegkunde heeft Linda Gankema al de nodige stages achter de rug, maar het Leer Innovatie Netwerk bij Zorghuisgroep Amstelland is een nieuwe ervaring voor haar: “Studenten doen niet hun eigen ding zoals bij een normale stage, maar werken met medewerkers samen in een hechte groep.” Samen werken ze aan kwaliteit en innovatieve mogelijkheden binnen de organisatie, om uiteindelijk betere zorg te kunnen verlenen. "Omdat we zo samenwerken vallen de verschillen tussen ons weg, ik voel me echt een collega van de medewerkers.” 

De werkwijze in een LIN sluit aan op de visie De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Het aankomend collegejaar groeit het aantal studenten dat de bachelor Verpleegkunde volgt met 20%. Naast deze gecontroleerde groei in de reguliere opleiding biedt Inholland ook andere opleidingsvarianten aan: een duale opleiding en een flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde. Deze laatste richt zich onder andere op zij-instroom van mbo’ers. Deze drie opleidingsvarianten samen maakt dat het totale aantal verpleegkundestudenten dat de hogeschool opleidt, groeit met 32%. Zie www.inholland.nl/nursing voor het volledige aanbod van Inholland van verpleegkundige vervolgopleidingen. 

Zie ook het persbericht van de LOOV, het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.