Haarlem,
06
april
2021
|
10:00
Europe/Amsterdam

Vier muren en een scherm

Studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokkenheid in coronatijd

“Ik werd altijd gemotiveerd door de sfeer op school, in het gebouw, het contact met medestudenten en docenten en dat is nu allemaal weggevallen. En ik heb geen enkele energie meer.” Het is een van de uitspraken die een student deed tijdens de meest recente studie van de onderzoekslijnen Studiesucces & Diversiteitsvraagstukken naar studeren in coronatijd: Vier muren en een scherm.

De rek is eruit
Het citaat illustreert dat de rek eruit is bij studenten. En dat is ook het overall beeld uit het onderzoek. In vergelijking met eerder onderzoek naar hetzelfde thema voor de zomer van 2020, lijken de studenten in de tweede golf berustend en passief. Ze worstelen met hun motivatie en welzijn en ervaren verminderd studieplezier. Daarnaast zien we vooral dat de coronacrisis als vergrootglas dient voor problemen die al langer spelen en de bestaande kansenongelijkheid tussen studenten vergroot.

Leuke gesprekken zijn wel te doen via de laptop, maar al moet je echt even iets kwijt tegen iemand bij wie je iets niet leuks hebt meegemaakt, dan vind ik dat heel lastig, via de laptop.
 
Rianne - student Social Work

Fijn om gehoord te worden
Voor deze vervolgstudie zijn in totaal vijftig studenten geïnterviewd. Met hen is gesproken over hoe het met ze gaat, hoe ze deze coronatijd beleven, wat het doet met hun motivatie, welbevinden en betrokkenheid, en ook hun studiegedrag en -prestaties. Veel studenten gaven aan het prettig te vinden om mee te doen met dit onderzoek en zich alleen al door het gesprek wat meer betrokken te voelen bij de hogeschool en opleiding.

In de klas dan heb je nog wel studenten, vrienden die je ziet, die zeggen van: oh Tom, let je wel hierop want volgende week moeten we dit inleveren, of dit. Een soort check. En dat heb je nu niet, waardoor ik er soms, last minute achter dingen kom: oh ja, ik moet natuurlijk dit nog even inleveren. Ik denk dat je met je klas toch wat meer met z’n allen gefocust bent op die deadlines enzo.
Tom - student Bouwmanagement en Vastgoed

Aanbevelingen
Vanuit dit onderzoeksrapport en uit eerdere onderzoeken geven we een aantal suggesties die docenten en opleidingen kunnen toepassen om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanuit de didactiek gezien verdient het aanbeveling om de interactie tussen studenten onderling, maar ook met docenten te stimuleren en het onderwijs te activeren. Voor het welzijn van studenten is persoonlijke aandacht van groot belang, vooral onder de groep kwetsbare studenten. Tot slot kan de studievoortgang worden gewaarborgd door studenten zoveel mogelijk structuur te bieden in hun studieleven op basis van heldere communicatie over die zaken waar studenten op focussen: toetsen, deadlines en herkansingen.

Bekijk alle aanbevelingen in het onderzoeksrapport Vier muren en een scherm.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.