Rotterdam,
09
november
2020
|
07:43
Europe/Amsterdam

Webinar over online onderwijs en inclusie tijdens en na corona

online lesgeven apps

Op donderdag 19 november is de webinar 'Onlineonderwijs en inclusie tijdens en na COVID-19'' georganiseerd door de zes Randstedelijke hogescholen, waaronder Hogeschool Inholland.

Waar bijna iedereen het over eens is dat de huidige crisis de ongelijkheden tussen studenten groter maakt. Wat voorheen onzichtbaar bleef, komt nu aan het licht. We worden ons nog meer bewust dat investeren in inclusie binnen het onderwijs noodzakelijk is.

Nieuw onderzoek onder docenten van Rick Wolff (onderzoeksinstituut Risbo) en Wâtte Zijlstra (De Haagse Hogeschool) wijst uit dat een groot deel van de docenten het moeilijk vindt om alle studenten te bereiken tijdens het online onderwijs en te achterhalen of zij de lesstof daadwerkelijk begrijpen. Tegelijk toont het onderzoek aan dat de ervaren sense of belonging van docenten bij de opleiding, de studenten en het instituut van invloed is op de inclusiviteit van het onderwijs.

Maar welke investeringen zijn nodig? Moeten we beginnen bij de sense of belonging van docenten? En wat is al succesvol? Voor antwoord op deze vragen, starten we met het uitwisselen van succesvolle en niet-succesvolle onderwijservaringen tijdens de afgelopen periode waarin we bijna volledig overgeschakeld zijn naar onlineonderwijs.

Programma

  • 15.30 - Introductie en toelichting programma door Margo Pluijter (Hogeschool Rotterdam)
  • 15.35 - Presentatie onderzoeksresultaten door Rick Wolff & Wâtte Zijlstra over het belangvan sense of beloning onder docenten en studenten in tijden van COVID-19
  • 15.50 - Q&A
  • 16.00 - Delen ervaringen in break-out groepen
  • 16.50 - Wrap up: ideeën en inzichten

De ideeën & inzichten worden verzameld en via de mail aan alle deelnemers verspreid na het event.

Aanmelden en meedoen
Stuur je aanmelding naar inclusiviteit@hr.nl. Binnen 24 uur ontvang je een bevestiging. Bewaar deze mail en reserveer het webinar zelf in je agenda. Enkele dagen van tevoren ontvang je de definitieve uitnodiging met link.

De online kennisdelingsbijeenkomsten zullen driemaandelijks plaatsvinden om een voortdurende dialoog te realiseren over kansengelijkheid, inclusie en studentsucces binnen het onderwijs van onze hogescholen. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op woensdag 3 maart 2021 en dinsdag 1 juni 2021, van 15.30 uur – 17.00 uur. Noteer deze alvast in jouw agenda.