Amsterdam,
13
maart
2019
|
15:42
Europe/Amsterdam

Werkconferentie Werken in de wijk

Ouderenzorg

Iedere zorgprofessional in de wijk moet goed toegerust zijn op de dynamische actualiteit in wijken. Hoe speelt het onderwijs daar op in? Waar liggen de kansen? Over de antwoorden op deze en andere vragen gaan experts uit het werkveld en het mbo en hbo in gesprek op maandag 8 april in Amsterdam tijdens de Werkconferentie Werken in de Wijk van Fieldlabs. Namens Inholland is lector Robbert Gobbens vertegenwoordigd, die tijdens de conferentie ingaat op het thema kwetsbare ouderen.

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport) opent de bijeenkomst. Daarna zijn er de volgende ‘thematische pitches’:

  • Mantelzorg en Informele zorg - Jacqueline Karsten: programmamanager Zorg en Welzijn, ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland en Anne Marie Bas van Calibris Advies.
  • Kwetsbare ouderen - Robbert Gobbens: lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland, Universiteit Antwerpen.
  • Beeldvorming studenten over de wijk - Margriet van Iersel, onderwijskundige en onderzoeker Hogeschool van Amsterdam.
  • Praktijkgericht onderzoek - Joke Christiaans, practor Ouderenzorg en Wijkgericht werken voor het ROC Nova College.

De werkconferentie is bedoeld voor docenten, praktijkopleiders en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Datum: maandag 8 april 2019
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Revalidatie- en verpleeghuis Vreugdehof, Klencke 111, Amsterdam

Meld je aan via de website van Fieldlabs.

De gezonde samenleving

Met zijn onderzoek draagt Robbert Gobbens bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.