07
december
2021
|
08:33
Europe/Amsterdam

Wijziging regeling ouderschapsverlof

ouderschapsverlof

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt de regeling ouderschapsverlof van Hogeschool Inholland op een aantal onderdelen. Zo verhogen we de loondoorbetaling tijdens het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof naar 70 procent. Ook worden de kaders voor het opnemen van het ouderschapsverlof verruimd. Hiermee verwachten we meer medewerkers de mogelijkheid te bieden om ouderschapsverlof op te nemen en het evenwicht tussen werk en privéleven voor collega’s met jonge kinderen te verbeteren.

Medewerkers van Inholland hebben op dit moment recht op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 13 weken gedeeltelijk betaald. Dit is een Inholland-eigen regeling. Het recht op ouderschapsverlof is namelijk wettelijk nu nog volledig onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 verandert dit en voorziet de Wet arbeid en zorg in 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind. Hoewel onze regeling een ruimere vergoeding biedt dan in de gewijzigde wet is opgenomen, was dit voor ons wel aanleiding om de huidige regeling nog eens tegen het licht te houden.

Wijzigingen
Hieronder hebben we de voornaamste wijzigingen per 1 januari 2022 op een rij gezet:

  1. Over het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof ontvang je straks 70 procent van je salaris. Dit is momenteel nog 62,5 procent.
  2. Het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof moet je nu opnemen in een aaneengesloten periode van ten hoogste 6 maanden. In overleg kan je het verlof spreiden over 12 maanden. Deze termijnen komen te vervallen. Het is daarmee vanaf 1 januari 2022 mogelijk om het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof over een langere periode te spreiden.
  3. De afdracht van pensioenpremies over onbetaald ouderschapsverlof komt nu volledig ten laste van medewerkers. Als medewerker betaal je zowel het werknemers- als werkgeversdeel. Vanaf 1 januari 2022 worden de pensioenlasten over onbetaald ouderschapsverlof tussen werkgever en werknemer verdeeld alsof er geen ouderschapsverlof wordt genoten. Dit betekent dat je als medewerker dan 30 procent van de pensioenpremie betaalt over het onbetaald ouderschapsverlof. Inholland betaalt de overige 70 procent.

Inwerkintreding
De wijzigingen zoals hierboven en in de regeling opgenomen gaan in per 1 januari 2022 en hebben vanaf dat moment onmiddellijke werking. De wijzigingen gelden voor nieuwe aanvragen en voor collega’s die al ouderschapsverlof opnemen. Dit betekent dat wanneer je op 1 januari 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opneemt, je vanaf deze datum een groter percentage van je salaris krijgt doorbetaald over deze uren ouderschapsverlof. Neem je op 1 januari 2022 onbetaald ouderschapsverlof op, dan zal vanaf deze datum de verdeling van de pensioenlasten aangepast worden.

Tot slot
De nieuwe regeling ouderschapsverlof kun je nalezen op Iris. Heb je vragen over de regeling, neem dan contact op met het Service Center HRM, e-mail: servicecenter.hrm@inholland.nl of bel 023 522 31 23, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur. Collega’s die op dit moment ouderschapsverlof opnemen informeren we persoonlijk per mail over de aanpassingen. De wijzigingen zijn overeengekomen met de vakorganisaties in het lokaal cao-overleg op 22 november 2021.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.