Diemen,
15
mei
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Zorg en ICT steeds inniger verbonden

Seminar laat zien dat technologie talloze zorgtoepassingen kent

Seminar ICT in de Zorg 2017

Als je in de zorg werkt of gaat werken, heb je vast gemerkt dat de rol van technologie er alsmaar groter wordt. Zowat elke zorgprofessional krijgt te maken met ICT, e-health en straks zelfs robots. Voor hen en anderen organiseerde de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP) afgelopen woensdag het seminar ICT in de Zorg 2017 bij Inholland Diemen. Verschillende lectoraten van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving leverden een bijdrage.

Een Advanced Health Informatics Practitioner vervult een brugfunctie tussen zorg- en ICT-professionals en wordt ingezet bij onder meer innovatieprojecten in de zorg. Jet de Ranitz, collegevoorzitter van Inholland, zei in haar openingswoord dat veel gesprekken die ze met het werkveld voert over ICT-gerelateerde transities gaan. Die vragen om moed en doorzettingsvermogen van instellingen en professionals, aldus De Ranitz. “Je moet niet bang zijn om nieuwe dingen te proberen en misschien te falen.” Ze koppelde het seminar aan het instellingsthema De Gezonde Samenleving. “Daarin heeft Inholland veel aandacht voor zelfmanagement en empowerment van patiënten. ICT is een krachtig hulpmiddel daarbij.”

Tools voor betere leefstijl
Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar en lector GGZ-verpleegkunde, nam de microfoon van de collegevoorzitter over. Hij is naar eigen zeggen geen ICT-expert. “Wél kan ik in mijn onderzoeken professionals uit de zorg en ICT samenbrengen. Uit die samenwerkingen kan veel goeds voortkomen.” Van Meijels presentatie ging over een onderzoeksproject van zijn lectoraat op het gebied van zelfmanagement in de GGZ-verpleegkunde. Het project is toegespitst op patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Zij hebben een flink lagere levensverwachting, mede door gezondheidsproblemen, die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld bijwerkingen van medicatie en leefstijlfactoren. Van Meijel vertelde over de ontwikkeling van e-health-tools voor screening en leefstijlinterventies, die moesten bijdragen aan een oplossing. Implementatie ervan bleek echter zeer moeilijk en daarom worden ze in het project doorontwikkeld onder de naam Jezelf Optimaal Begeleiden, oftewel Job. Deze digitale tool focust niet alleen op zelfmanagement, maar ook de band met zorgverleners.

E-health en robots
Irene Kos is alumna van de masteropleiding AHIP en momenteel projectleider eHealth bij zorginstelling Heliomare. Ze gaf in haar presentatie een overzicht van bestaande e-health-producten – oftewel zorg via internet – in de revalidatiesector, zoals telerevalidatie.nl, de logopedische TIAS-app en oefenprogramma Care4Stroke. Kos: “In de hele revalidatiesector werkt men met e-health. Vaak ontwikkelen instellingen zelf oplossingen, samen met hogescholen en universiteiten.” Cock Heemskerk, de nieuwe lector Robotica, gaf een introductie over zorgrobots. Vanwege de vergrijzing is hun opkomst “demografisch onvermijdelijk”, aldus de lector. Gelukkig verlopen proeven veelbelovend – ook die met zorgrobot Rose van Heemskerks technologiebedrijf – en zijn er legio nuttige toepassingen te bedenken.

Breakoutsessies
Er volgden vijf gevarieerde breakoutsessies. Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie, vertelde in de zijne over 3D-anatomiehulpmiddel Dave 2.0, door het lectoraat ontwikkeld voor de Inholland-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Ulco de Boer, alumnus van de master AHIP en managing consultant bij Beter Healthcare, besprak de (technische) uitdaging van transmurale gegevensuitwisseling en onderzoeker Joan Dallinga van het lectoraat Kracht van Sport vertelde over apps in de preventieve zorg. Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men, ging in op de potentie van smartwatches voor de zorgsector, en AHIP-alumna en hbo-v-docent Ybranda Koster belichtte de rol van e-health en ICT in de Verpleegkunde-opleiding van Inholland. Ze liet zien hoe deze kennis aansluit op vragen uit de zorgpraktijk.

‘Horizon verbreed’
Bezoeker Marjolein Klant zegt dat ze veel aan de middag had. Als vierdejaars Verpleegkunde bij Inholland Alkmaar doet ze een afstudeerstage jeugdgezondheidszorg bij GGD Kennemerland. Ze kwam af op de breakoutsessie over apps in de preventieve zorg, maar een andere bijeenkomst beviel haar misschien nog wel beter: “De smartwatchsessie was erg interessant! Voor mijn stage is hij niet direct heel relevant, maar hij heeft mijn horizon wel verbreed.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.