Business Research Centre

laden

Het Business Research Centre (BRC) is één van de onderzoeksgroepen van Inholland en stelt duurzaam organiseren met de menselijke maat centraal. Met praktijkgericht onderzoek legt het BRC de focus op organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzame innovatie. Daarmee wil het BRC organisaties helpen zich aan te passen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld in de huidige samenleving.
Het BRC werkt nauw samen met de financieel-economische opleidingen van Inholland, waaronder Business Studies, Bedrijfseconomie en Accountancy. Dit alles om nieuwe kennis te ontwikkelen, innovaties en verbeteringen in het beroepenveld tot stand te brengen, curriculumvernieuwing te stimuleren en docenten te helpen zich te professionaliseren.

Onderzoekslijnen

Gebaseerd op uitgebreid vooronderzoek naar business trends in de samenleving, voert het BRC onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen. Deze lijnen vormen samen de onderzoeksagenda 'Duurzaam organiseren met de menselijke maat', die aansluit op de Inholland-thema's gezond, creatief en duurzaam:

Leren en Ontwikkelen
Mens en Organisatie
Logistiek en Complexiteit 
Innovatie en Ondernemen
Finance en Accountancy 

Lectoren BRC

De lectoren voeren samen met docenten, studenten en externen praktijkgericht onderzoek uit, in samenwerking met het werkveld: