Governance en Leiderschap

laden

In de onderzoekslijn Governance en Leiderschap van het Business Research Centre doen lectoren, (docent)onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek naar zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van governance in organisaties. De harde kant draait om structuren en procedures, wetgeving, codes en beheersing van financiën en andere risico’s. Bij de zachte kant gaat het om de cultuur, gedrag van bestuurders, toezichthouders, accountants en de relatie tussen individu, team, ethiek en gedrag.

Het onderzoek richt zich onder meer op best practices van good governance en op de vraag welke vormen en stijlen van leiderschap het integer en transparant besturen van organisaties bevorderen.

Betrokken associate lector 

Lopende onderzoeksprojecten

Project Functioneren Raden van
Advies bij MKB-familiebedrijven
Project Besturingsmodellen Project Fraudeonderzoeken door
accountants

Voor studenten, docenten en bedrijven

Associate lector Peter de Koning (Governance, Finance & Accountancy) en research fellow Helen de Haan komen graag in contact met studenten van de juridische, economische, en managementopleidingen van Inholland die een rol kunnen spelen in projecten. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom met vragen hebben of projecten op dit vakgebied. Docenten kunnen zich als onderzoeker aansluiten bij de onderzoekslijn Governance en Leiderschap.