Innovatie en Ondernemen

laden

De onderzoekslijn Innovatie en Ondernemen van de onderzoeksgroep Business Research Centre richt zich op mkb-ondernemers om hun groeikansen op crosscultureel gebied te herkennen en te realiseren. Samen met onderzoekers, ondernemers en studenten worden instrumenten ontwikkeld om crosscultureel ondernemen en samenwerken in het mkb te bevorderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemersorganisaties.

Innovatie en ondernemen zijn cruciale aanjagers van economische groei. De overheden en bedrijven richten zich op innovaties en het stimuleren van innovatief gedrag bij ondernemers en stakeholders. Innovaties kunnen plaatsvinden op producten, diensten en processen. Innovatie brengt vernieuwing en verschuiving op gang en leidt tot nieuwe combinaties die al dan niet leiden tot 'creative destruction'. Innovatief ondernemen zet aan tot waarde creatie en kan van strategisch, tactisch en operationele aard zijn.
Lees meer

Betrokken lector

Voor studenten, docenten en bedrijven

Lector Gürkan Çelik (Crosscultureel Ondernemerschap) komt graag in contact met studenten van Inholland die een rol kunnen spelen in lopende onderzoeken of een afstudeeronderzoek. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom met vragen of projecten op dit vakgebied. Docenten kunnen zich als onderzoeker aansluiten bij de onderzoekslijn Innovatie en Ondernemen.