Leren en Ontwikkelen

laden

De onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen (Learning and Development) van het Business Research Centre gaat over hoe mensen en organisaties hun handelen aanpassen en verbeteren om meer effectief te worden. Organisaties moeten leren en ontwikkelen stimuleren, willen ze enig niveau van duurzaamheid hebben. Onderzoek in deze lijn geeft aan hoe organisaties duurzaam kunnen organiseren. Voorbeeld is het leren en innoveren voor een circulaire economie. Welke kennis, vaardigheden en methoden heeft het MKB nodig om effectief om te gaan met overheidsbeleid dat gericht is op circulaire economie (CE)? 

Betrokken (associate)lectoren

Lopende onderzoeksprojecten

 Leren innoveren circulaire economie   leren innoveren kenniscafés

Leren innoveren voor
een circulaire economie

Docentprofessionalisering Leren innoveren in kenniscafés

Voor studenten, docenten en bedrijven

Lector Donald Ropes (Learning and Development in Organisations) van de onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen komt graag in contact met bedrijven die sociale innovaties willen doorvoeren. Ook studenten zijn welkom die aan projecten willen werken of op zoek zijn naar een afstudeeropdracht. Docenten die onderzoek willen doen en onderzoeksvaardigheden willen ontwikkelen kunnen ook bij Ropes terecht.