Mens en Organisatie

laden

In de onderzoekslijn Mens en Organisatie van het Business Research Centre doen lectoren, (docent)onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek naar het duurzaam en realistisch organiseren van werk in en tussen organisaties. Hierbij gaat het om initiatieven gericht op (groepen) medewerkers en om het borgen van dit soort initiatieven op organisatieniveau en tussen organisaties, zodat deze beklijven. Borging is een belangrijk onderdeel om organisaties te behoeden voor luchtfietserij en tijdelijke verbeteringen en het werk duurzaam en realistisch te organiseren.

Wat denken studenten zelf dat er verandert in hun werk? Léon en Joshua, studenten Media en Entertainment Management, gingen op onderzoek uit en vroegen hen: ‘Hoe denk jij dat je werk er uitziet in 2030?’

Betrokken (associate)lectoren

Enkele lopende projecten

De praktijk van HRM in de lijn Onderzoek naar verandering in werk Diversiteit en Organisatiecultuur

Voor studenten, docenten en bedrijven

Lector Petra Biemans (HRM & Persoonlijk Ondernemerschap) en associate lector Machteld de Jong (Diversiteit in Organisaties) komen graag in contact met studenten van Inholland die een rol kunnen spelen in lopende onderzoeken of een afstudeeronderzoek. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom met vragen of projecten op dit vakgebied. Docenten kunnen zich als onderzoeker aansluiten bij de onderzoekslijn Mens en Organisatie.