Han van Kleef

laden

Han van Kleef is sinds 2016 als associate-lector Learning and Development in Organisations bij het Business Research Centre (BRC), onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen. Hij werkt samen met Hogeschool Inholland om innovatieprocessen te verbeteren voor duurzame ontwikkeling. Van Kleef helpt bedrijven, overheden, scholen en belangengroepen beter samen te werken. Op deze manier genereert hij vernieuwende oplossingen, die gedragen worden door de betrokkenen en die aansluiten op de complexe sociale, ecologische en economische vraagstukken waar onze maatschappij mee te maken heeft.

Van Kleef is in 2014 gepromoveerd bij Tilburg University op het proefschrift 'Learning to Learn for Innovation and Sustainable Development'. Hij werkt sinds 2006 samen met Hogeschool Inholland vanuit bureau Trees Inventing en doet onderzoek, adviseert bedrijven en geeft onderwijs. Van Kleef heeft daarin een aanpak ontwikkeld om innovatieprocessen systematisch te laten bijdragen aan meer duurzame ontwikkeling: Building Innovation Communities (BIC).