Digital World

laden

Het lectoraat

Het lectoraat Digital World onderzoekt al meer dan 10 jaar 'de impact van internet op leven en werk'. Als start van zijn lectorale rede in 2004 vroeg lector Frans van der Reep aan zijn toehoorders "Bent u, als klant, als ondernemer, als individu toe aan Internet en E-business? Ziet u de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie en gebruikt u die ook? Hebt u een beeld van waar het heen gaat? Hebt u wel eens op een rijtje gezet hoe Internet en E-business uw leven verandert? En, bent u aan zet of laat u het gebeuren?"

Inmiddels kennen we de fundamentele veranderingen in de business, in verdienmodellen maar ook in manieren waarop ondernemingen zijn ingericht en samenwerken. De trends die Frans van der Reep destijds in zijn rede benoemde -o.a. 'terug naar de middeleeuwen', 'internet brengt u aan zet', en 'binnen wordt buiten'- zijn nog steeds actueel en van toepassing. En er ontstaan nieuwe ontwikkelingen. De focus van het lectoraat ligt in 2016 op de thema's platformwerking, maatschappelijke ordening en waarde creatie.

Onderzoek en onderwijs

Samen met bedrijven, docenten en studenten onderzoekt en publiceert het lectoraat over de brede thema's die dit onderwerp raken. Naast de genoemde platformwerking, maatschappelijke ordening en waarde creatie, zijn dark side of technology, privacy, storytelling, (online) ondernemerschap en innovatie onderwerpen die het lectoraat onderzoekt. Thema's die terugkomen in publicaties en in het onderwijs. Het lectoraat werkt samen met zowel economische als creatieve opleidingen. Kennis komt in het onderwijs via (digitaal) lesmateriaal, afstudeeropdrachten, ontwikkelde minoren en in samenwerking met curriculum commissies.