Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken

laden

Machteld de Jong is sinds mei 2017 lector Diversiteitsvraagstukken bij Inholland. De onderzoeksgroep met dezelfde naam richt zich voornamelijk op het streven om het onderwerp ‘diversiteit’ continu op de agenda te houden bij Inholland. Daarnaast beoogt De Jong met het onderzoek een bijdrage leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. De Jong doet praktijkgericht onderzoek naar kansen en knelpunten rond diversiteit het onderwijsproces van Inholland. Het onderzoek van de onderzoeksgroep voorziet zo in de groeiende behoefte aan inzichten over het ontwikkelen van diversiteitsbeleid binnen het hoger beroepsonderwijs.

Lector De Jong: “Het onderzoek van het lectoraat zal zich richten op thema’s rond diversiteit die bij Inholland en daarbuiten spelen. Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan. Nu blijven nog veel onderwerpen die schuren onbesproken. Die impasse wil ik met het lectoraat doorbreken door het gesprek aan te gaan.”

Voor studenten, docenten en bedrijven
Met haar onderzoek draag lector de Jong bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding en aan de ontwikkeling van professionals die op hun toekomst zijn voorbereid. Het lectoraat is niet gelieerd aan een specifieke opleiding, maar levert idealiter een bijdrage aan de opleiding van alle studenten bij Inholland. Lector de Jong wil met haar onderzoek díe specifieke kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals vergroten, die nodig zijn om in een superdiverse samenleving succesvol te kunnen functioneren.

Het team van het lector De Jong werkt aan de onderzoeksvragen als ‘Hoeveel ruimte is er voor diversiteit in de onderwijsomgeving en het publieke domein?’ en ‘Hoe wordt die ruimte door studenten en medewerkers van Inholland ervaren?’

Het lectoraat werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken en de rol van professionals in de superdiverse samenleving. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij het lectoraat als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en de sociaaleconomische situatie. Samen met het werkveld wordt bijvoorbeeld in een Community of Practise gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van het lectoraat.

Over Machteld de Jong
Machteld de Jong is naast lector Diversiteitsvraagstukken bij Inholland ook associate lector Diversiteit in Organisaties (Business Research Centre) naast lector Petra Biemans (onderzoekslijn Mens en Organisatie). Ze werkt tevens sinds 1999 als docent bij de opleiding Business Studies (afstudeerrichting HRM) en heeft daar onder meer een studentcoachesproject opgezet.

Contact: machteld.dejong@inholland.nl