De Gezonde Samenleving

Wij streven naar een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

We zien een samenleving voor ons waarin iedereen een zo gezond mogelijk, sociaal en betekenisvol leven heeft. Waarin iedereen meetelt, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Zodat we samen verder komen.

Met ons onderwijs en onderzoek dragen wij bij aan het realiseren van deze samenleving. Wij verbinden zorg, welzijn, sport en techniek om oplossingen te ontwikkelen. Wij werken samen met een breed scala aan partners. Wij delen kennis en kunde en werken op het snijvlak van verschillende vakgebieden, leefwerelden en specialisaties. We focussen op empowerment en zelfmanagement van zowel groepen als individuen. En maken gebruik van ICT en techniek daar waar dat een meerwaarde biedt.

In het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn dragen we bij aan een gezonde en inclusieve samenleving waarin zorgen voor jezelf en de ander het middel is om samen verder te komen.

Onderwijs

Met onze opleidingen op het gebied van gezondheid, sport en welzijn leiden wij onze studenten op tot vakkundige professionals in de zorg- en welzijnssector. Professionals die vanuit een holistische mensvisie zowel interprofessioneel alsook met hun eigen specialisatie deskundig leren observeren, contact maken, diagnosticeren en (be)handelen.

Nieuwe technologie – zowel vakinhoudelijk als didactisch – heeft een prominente plaats in ons onderwijs. Met de focus op onder meer interprofessioneel werken en de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen leren we ze stevige vakkennis te ontwikkelen én over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken. Doordat ze zelf sterk het werkveld ingaan, kunnen ze mensen en hun mogelijkheden ook versterken.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

Lectoren en onderzoekers van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn doen toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van de gezonde samenleving. Centraal hierin staan de onderzoeksgroepen Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment. Samen met in- en externe belanghebbenden dragen deze onderzoeksgroepen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Negen lectoren werken binnen deze onderzoeksgroepen samen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar professionalisering en de verbinding tussen de sociale en gezondheidsberoepen.

Lees meer over het onderzoek van Gezondheid, Sport en Welzijn

Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn is dé ontmoetingsplaats voor alle partijen, vakgebieden, leefwerelden en specialisaties die willen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen in elke fase van hun leven. Door meedoen in welke vorm dan ook te stimuleren. Het opleiden en zich verder kunnen ontwikkelen van de Inholland-professional zowel binnen als -ver- buiten de muren van Inholland staat hierbij op één.

Onze handreiking

De mens centraal stellen vraagt om kritische professionals

‘De mens centraal’, wat betekent dat daadwerkelijk voor studeren en voor werken in de zorg-, sport- en welzijnssector? 

Donderdag 18 april 2019 belichtten onderzoekers, docenten, ervaringsdeskundigen, studenten en werkveldvertegenwoordigers tijdens de gelijknamige conferentie wat ‘de mens centraal stellen’ betekent in de praktijk en welke invloed dit heeft op hoe professionals hun werk doen. Ook werd die dag de gelijknamige bundel gepresenteerd.

De mens centraal, geen probleem?

Op deze pagina vind je een impressie van de dag. Vanaf medio juli is hier ook de bundel 'De mens centraal, geen probleem?' te vinden.

De mens centraal, geen probleem?

Nieuws vanuit De Gezonde Samenleving:

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Floor Aarts.
Telefoon
06 50277856