Bezoek de Inholland  conference op 18 april

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomt. 

De mens centraal, geen probleem?

Tijdens de conferentie op 18 april 2019 introduceert Thomas Kampen, lector Stimulering Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland, de bundel 'De mens centraal, geen probleem?'. We lichten een tipje van de sluier op en geven de inhoudsopgave vrij van de bundel met een overzicht van de verschillende bijdragen vanuit het sociale, zorg- en sportdomein.

Persoonlijke verhalen

Vervolgens interviewt hij Heleen Jumelet, hogeschooldirecteur, en Louise Gunning, hoogleraar Gezondheid en Maatschappij. We zetten letterlijk ‘de mens’ centraal door burgers hun persoonlijke verhaal te laten vertellen. Een burger die te maken heeft met geestelijke gezondheidszorg, een burger die geconfronteerd wordt met armoedeproblematiek en een kind dat samen met zijn ouder vertelt over de ervaring met sporten met een beperking. Zij leren ons over empowerment en zelfmanagement en hoe de mens centraal zou moeten staan binnen de zorg en welzijn. 

Debat

In het tweede deel gaan lectoren van Inholland en auteurs van het boek in debat met elkaar en de zaal. Femke Kaulingfreks en Roel van Goor gaan in debat over de stelling dat in het jongerenwerk niet de jongere, maar de hulpverleningsrelatie centraal moet staan. Robbert Gobbens, Laurence Alpay en Harmen Bijwaard debatteren over zelfmanagement in de zorg voor kwetsbare ouderen en de rol die technologie daarin speelt. Berno van Meijel, Guido Walraven en Lilian Linders geven hun scherpe mening over wat professionals moeten kunnen en nodig hebben om de mens centraal te zetten. Dagvoorzitter is Marije Deutekom, lector Kracht van Sport. Frank Meester, filosoof, sluit af met een reflectie op de bundel.

Ervaar wat deze thema’s betekenen in het onderwijs voor aanstaande professionals die de burgers en patiënten gaan behandelen, stimuleren en steunen in die samenleving in transitie.

Datum

Donderdag 18 april 2019 om 13.00 uur

Locatie

Hodshon Huis
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Spaarne 17, Haarlem
Plan met Google Maps
Plan uw eigen route

Toegang

De Invitational conference is gratis toegankelijk, maar aanmelding is noodzakelijk.