Business Research Centre

Het Business Research Centre (BRC) stelt duurzaam organiseren met de menselijke maat centraal. Met praktijkgericht onderzoek legt dit kenniscentrum de focus op organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzame innovatie. Daarmee wil het BRC organisaties helpen zich aan te passen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld in de huidige samenleving. 

Het BRC werkt nauw samen met de financieel-economische opleidingen van Inholland, waaronder Business Studies, Bedrijfseconomie en Accountancy. Dit alles om nieuwe kennis te ontwikkelen, innovaties en verbeteringen in het beroepenveld tot stand te brengen, curriculumvernieuwing te stimuleren en docenten te helpen zich te professionaliseren.

Nieuws vanuit Business Research Centre

Heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met het kenniscentrum.

Neem contact op