Recht & Veiligheid

Met de menselijke maat.

Recente ontwikkelingen in de (lokale) samenleving hebben het veiligheidslandschap én de veiligheidsbeleving ingrijpend veranderd. Om die reden richt het kenniscentrum Recht & Veiligheid (OR&V) zich op de perceptie van de burger, in alle diversiteit. 

Met praktijkgericht onderzoek draagt dit kenniscentrum bij aan het publiek vertrouwen in veiligheid en de toegankelijkheid van het recht. Primair in Rotterdam en omgeving, maar veelal met een landelijke uitstraling. Om dit te bewerkstelligen, werkt OR&V nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix). Daarnaast ondersteunt het kenniscentrum organisaties die zich met vraagstukken op het vlak van recht en veiligheid geconfronteerd zien, zoals gemeenten, departementen, politie, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven of bijvoorbeeld bewonersorganisaties.

32 nieuwsberichten

Werk samen met de onderzoekers van Recht & Veiligheid

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Saskia Siwoeh:
Telefoon
0621115291