Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk

laden

Ard Sprinkhuizen is sinds 2010 associate lector Maatschappelijk Werk en valt met zijn onderzoekslijn onder de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment. Hij sluit daarmee aan op de overkoepelende onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving. Samen met (docent)onderzoekers en studenten doet Sprinkhuizen praktijkgericht onderzoek om zowel de vakmanschap van sociaal werkers te versterken in de eerste lijn van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het onderzoeksteam van Sprinkhuizen richt zich op de herijking van de professionalisering van sociaal werkers én op de professionele omgeving waarin de sociaal werkers handelen.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

  • empowerment als praktijktheorie (wederkerigheid, kracht- en kansgericht ondersteunen en helpen, niet loslaten)
  • outreachend werken
  • formeel en informeel in balans
  • meer collectief dan individueel
  • rekenschap vanuit het primair proces
  • ruimte voor de professional.

Kenmerkend voor de programma’s en projecten die Sprinkhuizen en zijn onderzoeksteam  uitvoeren is een sterke verwevenheid van praktijkonderzoek, praktijkinnovatie, kennis en training. De verzamelde kennis is bedoeld om zowel de praktijk van de sociaal werkers en sociaal werk als van de opleidingen voor sociaal werk (van Inholland) te versterken. Bundelend element daarbij is ‘empowerment’ als praktijktheorie voor sociaal werk.

Voor studenten, docenten en organisaties

Het team van Sprinkhuizen organiseert regelmatig bijeenkomsten (zoals masterclasses en kennisateliers) rondom de belangrijkste beleidsmatige, maatschappelijke, vakmatige en methodische trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Jaarlijks vindt ook de J.W. Rengelinkconferentie plaats,  waar actuele thema’s in het sociale domein centraal staan en is er de G-niale kunstweek waar mensen met- en zonder beperking samen kunst maken. Daarnaast zijn er actuele trainingen, docentstages en is er een zomerschool voor docenten en professionals.

Over Ard Sprinkhuizen

Ard Sprinkhuizen is afgestudeerd als sociaal-psycholoog, en gespecialiseerd in methoden van onderzoek. Naast onderzoek doet Sprinkhuizen ook advieswerk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Hij is daarnaast sinds 2000 redacteur van het Handboek Sociaal Beleid dat wordt uitgegeven door Reed Elsevier.