Dynamiek van de Stad

laden

Het lectoraat Dynamiek van de Stad doet praktijkgericht en praktijkrelevant onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in de stad en sluit daarmee aan op vragen van professionals in verschillende beroepenvelden  en van burgers. Het lectoraat verbindt onderzoek, beleid en beroepspraktijk met elkaar en levert zo een relevante bijdrage om de grootstedelijke problematiek aan te pakken.

Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving en werkt samen met veel opleidingen van Inholland (Rotterdam). Het lectoraat is onder meer betrokken bij de minors Werken aan de Stad en Recht en Maatschappelijke Vraagstukken en bij onderwijs in ondernemerschap. Het lectoraat Dynamiek van de Stad richt zich voornamelijk op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook geografisch breder.

Speerpunten

Het lectoraat Dynamiek van de Stad werkt aan de hand van drie speerpunten:

Stedelijk Burgerschap   Sociale Uitsluiting en Wmo Sociaal Ondernemerschap