Afgeronde projecten

laden

Het lectoraat legt veel nadruk op kennisontwikkeling. Deze keuze is te verklaren omdat het lectoraat een vernieuwende bijdrage wil leveren aan het onderzoeken van grootstedelijke problematiek en helpen bij het aanpakken ervan. De onderzoeksresultaten zijn bruikbaar voor het onderwijs en de organisatie en instellingen in het veld.

Afgeronde projecten:

De maatschappelijke impact van het Hefpark
Download de samenvatting

Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap
Download de projectomschrijving (pdf)

Acamdemisch Werkplaats DWARS
Download projectomschrijving (pdf)
Factsheet DWARS-mentoring (pdf)

Armoede en sociale uitsluiting
Download projectomschrijving (pdf)

Evaluatie Buurt Activerings Coach
Evaluatie Buurt Activerings Coach

Methodiek voor activerende zorg
Projectomschrijving (pdf)
Verslag conferentie Activerende Zorgtrajecten in Rotterdam (pdf)
Evaluatierapport SWA (pdf)
Implementatieplan (pdf)
Methodiekbeschrijving (pdf)
Rapport Aandacht & Zorg in de Praktijk (pdf)
Literatuuronderzoek naar Activerende Zorg (pdf)

Zorg om uit- en terugval
Download projectomschrijving (pdf)

Studie- uitval
Download projectomschrijving (pdf)

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Download projectbeschrijving (pdf)

Stedelijk Burgerschap op Noordereiland
Download projectbeschrijving (pdf)

Burgerbetrokkenheid en leefbaarheid
Download projectbeschrijving (pdf)

In beweging met Buurtscoot
Download projectbeschrijving (pdf)