Het lectoraat

laden

Om te visualiseren waar het lectoraat mee bezig is, hebben we een routekaart gemaakt. Als startpunt is gekozen voor de metrokaart van Rotterdam, omdat het lectoraat vooral in Rotterdam en omgeving actief is. Aan de hand van de door ons opnieuw ingevulde metrolijnen kunnen wij vertellen waar we ons vooral op richten. Alle lijnen komen samen in het zogenoemde hogeschoolplein, waar het lectoraat zit.

Klik op de routekaart voor een vergroting (pdf)

Kenniscirkellijn (roze)

Het hart van een lectoraat is het praktijkgericht onderzoek. Daarbij gaat het om het ontwikkelen en verspreiden van kennis, een proces dat ook als een cirkelbeweging is voor te stellen. In gesprek met het werkveld (professionals in beleid en praktijk, burgers) komen vragen voor onderzoek naar voren. Bij het onderzoek naar de vragen die we oppakken maken we serieus gebruik van de kennis en ervaring van professionals en burgers. Daarnaast ook van de stand van het (wetenschappelijke) onderzoek. De resultaten van ons onderzoek presenteren we op verschillende manieren, om te bevorderen dat ze ook worden benut in de praktijk en in het onderwijs. Vaak leidt het benutten van onderzoeksresultaten tot nieuwe vragen en dan is de cirkel rond.

Lijn maatschappelijke kwesties (rood)

Ons lectoraat wil een bijdrage leveren aan het aanpakken van maatschappelijke kwesties en opgaven. Daarbij moeten we ook keuzes maken, zodat we op enkele gebieden gedegen kennis en ervaring kunnen opbouwen. Gekozen is voor drie speerpunten: burgerschap en sociale insluiting, (de transformatie van) het sociaal domein en sociale uitsluiting, en sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Daar richt ons praktijkonderzoek zich vooral op en daarom staan die speerpunten in het hart van de metrokaart. Van de andere thema’s die we weleens onderzoeken staan er enkele genoemd verderop in deze rode lijn.

Lijn onderwijs en scholing (groen)

Lectoraten richten zich enerzijds op het onderwijs op hun hogeschool, anderzijds ook op de professionalisering van werkers in het veld. Ons lectoraat is betrokken bij onderwijs(vernieuwing), professionalisering van docenten en bij (afstudeer)onderzoek van studenten. Vooral bij Social Work en Sociaal Juridische Dienstverlening, soms ook bij andere opleidingen zoals business studies of de Pabo. Voor het werkveld hebben we bijvoorbeeld een leergang voor ambtenaren gegeven en leerkringen voor deelnemers aan sociale wijkteams georganiseerd (samen met Hogeschool Rotterdam in het kader van de Wmo-werkplaats). Daarnaast geven we regelmatig workshops en lezingen in het veld.

Werkveldlijn (donkerblauw)

Hogescholen leiden professionals op en lectoraten richten zich ook vooral op professionals. Op dilemma’s en onzekerheden waar ze tegenaan lopen, op kennisvragen die ze hebben. Ons lectoraat richt zich niet alleen op professionals in beleid en praktijk, maar ook op de burgers of cliënten waar zij voor werken. Op die manier betrekken wij de drie onderdelen die vaak in de samenleving worden onderscheiden: overheid, economie en civil society. In de routekaart staan die omschreven als de haltes Stadhuis, Beurs en Burgerplein. (Die eerste twee zijn ook echte stations van de metro in Rotterdam.)

Wetenschapslijn (lichtblauw)

De dynamiek van de stad is een complex en gelaagd thema en dat kan volgens ons het beste multidisciplinair onderzocht worden. Bij een speerpunt of onderzoeksvraag maken we gebruik van relevante wetenschappen, waarvan de belangrijkste in de routekaart staan genoemd. Daarnaast benutten we af en toe ook geschiedenis, antropologie, politicologie en politieke theorie. Waar dat vruchtbaar is maken we ook gebruik van theoretische invalshoeken en noties uit de wetenschap, bijvoorbeeld van de netwerkbenadering (Castells), de global cities benadering (Sassen) of het concept van sociaal kapitaal (Bourdieu, Putnam).

Waardenlijn (geel)

Waarden zijn belangrijk voor alle groepen betrokkenen. Voor professionals, die ‘goede’ ondersteuning en zorg willen bieden en voor wie vaak normatieve professionaliteit een rol speelt. Voor burgers, die ‘fair en goed’ behandeld willen worden. En voor onderzoekers, die zich ook door waarden laten inspireren. Het is goed om die waarden expliciet te maken en daarom hebben wij enkele waarden die voor ons belangrijk zijn opgenomen in de routekaart. Wij laten ons inspireren door het perspectief op een stad die sociaal en gezond is, duurzaam en creatief, solidair en rechtvaardig.