Philip Karré

laden

Dr. Philip Marcel Karré is associate lector Dynamiek van de Stad en geeft leiding aan het onderzoek dat zich richt op sociale innovatie en nieuwe vormen van ondernemerschap in het sociaal domein. Hij is bestuurskundige met een focus op management- en governancevraagstukken in het (semi-)publieke domein.

Philip Karré heeft aan de Universität Wien (Oostenrijk) en de Erasmus Universiteit Rotterdam politicologie, bestuurskunde en communicatiewetenschappen gestudeerd. In 2011 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar management en governance van hybride (publiek-private) organisaties. Door een langdurig dienstverband aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft hij onderzoek kunnen doen bij een breed scala van organisaties in het publieke domein. Ook heeft hij veel ervaring met onderwijs op bachelor- en masterniveau en in opleidingen voor professionals werkzaam in de publieke sector.

Naast zijn werk als associate lector is Karré ook verbonden aan het Department of Public Administration & Sociology (DPAS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en aan de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een initiatief van de EUR en de gemeente Rotterdam.

Ga naar zijn persoonlijke website www.hybrideorganisaties.nl voor meer informatie en een overzicht van publicaties.