Onderzoekslijn Stedelijk Burgerschap

laden

Mensen identificeren zich steeds meer met de stad waarin ze wonen en/of werken. Vanuit die betrokkenheid worden velen ook actief in hun eigen wijk of stad. Mede daarom is stedelijk burgerschap een actueel thema.

In 2013 heeft het lectoraat een bundel gepubliceerd over stedelijk burgerschap en binding, waarin onder meer verslag wordt gedaan van onderzoeken naar burgerschap die we in wijken in Rotterdam en Den Haag hebben verricht. Daarbij bleek het onderscheid tussen alledaags of geleefd burgerschap en gepland burgerschap zo belangrijk, dat we daar verder mee willen gaan.
Lees meer over het boek Binding en burgerschap

De lopende projecten op een rij

In een eerste project willen we nagaan hoe het beleidsdiscours over (gepland) burgerschap de afgelopen is verlopen en nader ingaan op uitsluitingsmechanismen die daarbij een rol spelen.

In een tweede project willen we stem geven aan kwetsbare burgers ofwel zij die als zodanig worden betiteld. Daarbij kunnen we denken aan uitgeprocedeerde vluchtelingen, asielzoekers, dak- en thuislozen, of mensen in de bijstand. Wij gaan hun verhalen optekenen. Vervolgens reflecteren we op burgers in kwetsbare posities en hun (alledaagse) burgerschap vanuit de literatuur (onder andere Hardt & Negri, Rancière en Wacquant).