Project Koplopers

laden

Zaira, studente aan het hbo, schaamde zich lange tijd voor haar depressie, in de ogen van haar familie iets voor ‘zwakke mensen’. Maar ze trof een begripvolle studieloopbaancoach, mocht haar lesrooster aanpassen en bleef op school.

Deze ervaring is één van de ervaringen van participatie aan onderwijs, werk en het maatschappelijk leven, die gedeeld zijn tijdens twee focusgesprekken met zestien jongeren in april 2016, en zijn het uitgangspunt voor het project Koplopers.

 

Project

Jongeren met psychische problemen ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijks leven, vallen eerder uit in het onderwijs en komen moeilijker aan stageplekken en werk. Doel van het project ‘Koplopers’ - een project van gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland - is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. Bijzonder aan dit project is de actieve rol van jongeren zelf. Zo zijn ook twee van onze studenten lid van het jongerenteam.

Organisatie

Bijzonder aan het project is de actieve rol van jongeren met psychische problemen. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt knelpunten en succesfactoren van de participatie in kaart. Waarom verlaten jongeren met psychische problemen voortijdig het onderwijs? Wat valt te leren van goede voorbeelden?

Vervolgens gaat het jongerenteam in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten bij instellingen zoals het jongerenloket, het wijkteam en school. Het doel van deze ontmoetingen is om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen om knelpunten in participatie op te lossen.

Partners

Er zijn meerdere partijen betrokken bij de aanvraag: