Publicaties

laden

Vanuit het lectoraat Dynamiek van de stad worden regelmatig artikelen gepubliceerd. Deze kunt u op deze site terugvinden. De stukken zijn onderverdeeld in:

Bibilografie

Overzicht bibliografie (pdf)

Lectorale rede

Hier kunt u de lectorale rede van lector Guido Walraven lezen, getiteld 'Stedelijk Burgerschap in beweging'.
Lectorale rede (pdf)

Boeken

De lector en de leden van de kenniskring schreven een aantal bundels: "Sociale innovatie in de stad", "Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn?", "Binding en burgerschap", "Overbruggen en verheffen", "Een waardevolle spagaat" en "Aandacht en kracht"
Ga naar boeken

Onderzoeksrapporten

Ga naar onderzoeksrapporten

Artikelen en opinie

Hier vindt u een aantal publicaties, die de leden van de kenniskring hebben gepubliceerd of op korte termijn gaan publiceren. Daarnaast vindt u er een stappenplan voor projecten, die in opdracht van opdrachtgevers in het veld worden uitgevoerd.
Ga naar artikelen en opinie

Scripties

Ga naar scripties