Weblectures

laden

Het lectoraat Dynamiek van de Stad start een serie weblectures. Daarin zullen uiteindelijk alle speerpunten van het lectoraat aan bod komen, te weten stedelijk burgerschap, sociale uitsluiting & Wmo, en social ondernemerschap. In de weblectures zullen we gebruik maken van de resultaten van ons praktijkgerichte en praktijkrelevante onderzoek.

Onderwerpen:

Wmo en wijkteams: 'T - Shaped Professionals' (lector Guido Walraven, 2014)

      Sociale professionals werken steeds vaker samen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams. Welke kwaliteiten zijn dan belangrijk? Volgens Guido Walraven (lector Dynamiek van de Stad) zijn voor een antwoord twee concepten van belang. De 'T-shaped professional' combineert aspecten van generalisten en specialisten. En de 'Reflective practitioner' is onderzoekend en kritisch.


Bekijk de weblecture

Zelfredzaamheid en de Wmo (lector Guido Walraven, 2013)

Bekijk de weblecture