Lectoraat GGZ-verpleegkunde

laden

Het lectoraat

Binnen de GGZ-verpleegkunde bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de verpleegkundige zorg. Het lectoraat/leerstoel GGZ-verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg. De onderzoeksresultaten zijn in de meeste gevallen direct toepasbaar binnen de praktijk en het onderwijs aan verpleegkundigen en agogisch opgeleiden.
Lees verder

Activiteiten

Het lectoraat GGZ-verpleegkunde probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door verschillende activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie.
Lees verder