Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

laden

Guido Walraven is sinds maart 2005 lector Dynamiek van de Stad bij de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment onder de paraplu van de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving.

Walraven geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de grote stad en het werk in verschillende beroepenvelden. Met behulp van van dat onderzoek naar grootstedelijke problematiek adviseert zijn lectoraat over de aanpak van die problematiek en een bijdrage leveren aan empowerment van burgers en toerusting van (aankomende) professionals.

Samen met (docent)onderzoekers en studenten werkt Walraven aan verschillende onderzoeksprojecten. Die zijn vooral gericht op drie speerpunten: stedelijk burgerschap en sociale insluiting, sociale uitsluiting en de transformatie in het sociaal domein, en sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Daarnaast is werkt het lectoraat samen met veel opleidingen van Inholland (Rotterdam). Hij is onder meer betrokken bij de minors Werken aan de Stad en Recht en Maatschappelijke Vraagstukken en bij onderwijs in ondernemerschap. Het lectoraat Dynamiek van de Stad richt zich voornamelijk op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook geografisch breder.

Voor studenten en organisaties

Met zijn praktijkgericht onderzoek wil Walraven studenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. Studenten die het interessant vinden om af te studeren met een onderzoeksopdracht op het gebied van Dynamiek van de Stad kunnen contact opnemen met Guido Walraven. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen. Interesse? Neem contact op via guido.walraven@inholland.nl.

Over Guido Walraven

Naast zijn functie als lector adviseerde Guido Walraven vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) professionals over de problematiek van de grote stad, bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren. Sinds 2004 heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau.