Kracht van Sport

laden

Het lectoraat Kracht van Sport van kenniscentrum De Gezonde Samenleving zet aan tot actie in de breedste zin van het woord om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en wil ook de waarde van sportparticipatie aantonen. Het lectoraat bestaat uit twee onderzoekslijnen en bijbehorende onderzoeksvragen:

Sportparticipatie

 • Wat zijn de effectieve manieren om de sportparticipatie te verhogen?
 • Wat is het effect van sportparticipatie op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, chronische patiënten en mensen met een beperking?
 • Wat is het effect van deelname aan sportevenementen op het welbevinden?

Aangepaste sport 

 • Wat zijn belemmeringen en mogelijkheden voor sportparticipatie van mensen met een beperking?
 • Wat is het effect van sportdeelname op het welbevinden van mensen met een beperking?

Vanuit het lectoraat werkt lector Marije Deutekom samen met studenten, docent-onderzoekers, organisaties en instellingen samen aan projecten, onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

 • Bevorderen van Sportparticipatie
  Onderzoek gericht op de waarde van online apps om sportgedrag, een goede leefstijl en gezondheid te bevorderen.
 • Waarde van sportparticipatie
  Gericht om sportparticipatie van kwetsbare jeugd en de waarde van sport voor studenten in kaart te brengen.
 • Aangepaste Sport
  Gericht op het verhogen van de sportparticipatie van jeugd met beperkingen. Voor dit project kreeg Baart de la Faille-Deutekom een Erasmus+ subsidie van 500.000 euro.
 • Waarde van Sportevenementen
  Wat betekenen sportevenementen op het gebied van gezondheid, welbevinden en economische impact? Baart de la Faille-Deutekom onderzocht onder andere de Dam tot Damloop en de impact van de Marathon van Amsterdam.

Lopende onderzoeksprojecten

     

WHEELS                                   SEDY                                     

   

 D-ACT-Wheel                             Voor iedereen een app