Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

laden

Robbert Gobbens werkt sinds februari 2015 als associate lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving. Geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland, doet Gobbens praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. Op 24 mei 2017 is Robbert Gobbens geïnaugureerd als lector bij Inholland.

Multimorbiditeit betekent dat er twee of meer chronische ziekten tegelijk voorkomen bij dezelfde persoon. Het kan gaan om meerdere somatische ziekten, maar het kan ook gaan om een combinatie van somatische en psychische ziekten. De bevolking vergrijst en mensen worden steeds ouder, hierdoor zal het aantal mensen met multimorbiditeit toenemen. Voor ouderen vormt multimorbiditeit vooral een probleem als deze gepaard gaat met een beperking in het dagelijks functioneren en een verlies aan vitaliteit. Zorgprofessionals staan dan voor de opgave om te zorgen voor zowel de samenhang als de continuïteit van de complexe zorg. Zij moeten ook zien te voorkomen dat de ouderen door hun beperkingen hun sociale participatie verliezen.

Voor studenten, docenten en praktijkinstellingen

De onderzoeksvragen van Gobbens sluiten aan bij de onderzoeksvragen die leven bij Zonnehuisgroep Amstelland en andere praktijkinstellingen. (Docent)onderzoekers kunnen contact opnemen als zij meer informatie willen over het lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen of als zij vragen hebben over multimorbiditeit of onderzoeksmethodologische vragen. Zij zijn ook welkom indien ze ideeën hebben over de onderzoeksprojecten die passend bij de onderzoeksthema’s van de onderzoekslijn (Guided Care model, Geriatrische Revalidatiezorg, Zorg voor mensen met dementie, Leer- en InnovatieNetwerk).

Ook studenten zijn welkom met hun vragen. Dan gaat het vooral om studenten van de opleidingen van Domein Gezondheid, Sport en Welzijn (onder andere Verpleegkunde, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en de Inholland-masters Physician Assistant en Advanced Nursing Practice.

Over Robbert Gobbens

Eerder was Gobbens als onderzoeker (Kenniskring Lectoraat Gerontologie) verbonden aan Avans Hogeschool. Van 2009 tot 2015 werkte hij voor Hogeschool Rotterdam, als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en als senior onderzoeker voor het Lectoraat Samenhang in de zorg. In 2010 promoveerde Robbert Gobbens op kwetsbare ouderen. Een product van zijn promotieonderzoek is de Tilburg Frailty Indicator, een instrument waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord. Naast zijn aanstelling als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen (vanaf februari 2015) werkt hij als zorginhoudelijk adviseur Raad van Bestuur van de Zonnehuisgroep Amstelland.