De Pedagogische Opdracht

Thema's van de Pedagogische Opdracht 

Veerkracht van leerlingen en studenten

Op welke wijze komen maatschappelijke thema’s als kansen(on)gelijkheid tot uiting in het proces van betrokken handelen in de schoolomgeving? En hoe krijgen leraren inzicht in het appel van specifieke leerlingen zodat zij de pedagogische opdracht voor deze leerlingen beter kunnen vervullen?  Op welke manier is de veerkracht van leerlingen en studenten te vergroten?

Onderzoeksprojecten

Samen opleiden en professionaliseren 

Hoe kunnen we jongeren overtuigen het beroep van leraar te kiezen? Wat motiveert hen door te gaan en verder te ontwikkelen binnen het beroep? Hoe kunnen we de professionaliteit van leraren vergroten en verdiepen waardoor zij zich onderzoekend verder ontwikkelen terwijl zij betrokken blijven bij het lesgeven zelf?

Onderzoeksprojecten

Persoonsvorming in het basisonderwijs

Hoe krijgen leraren grip op persoonsvorming en kunnen zij door ‘vormend’ te handelen bijdragen aan het verklaren en bewust maken van intenties en effecten van handelen zodat deze beter bespreekbaar worden in teams en aansluiten op de Pedagogische Opdracht?

onderzoeksproject

Vormende kwaliteit van de kernvakken rekenen-wiskunde

Goed reken-wiskundeonderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen geven signalen af over hun ontwikkeling. Door deze signalen te ‘lezen’ kunnen leraren de ontwikkelingsbehoeften van kinderen afleiden en hun pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire laten aansluiten bij deze ontwikkelingsbehoeften.

onderzoeksproject

Vorming en vrijheid van onderwijs in scholen met een sterk religieuze identiteit

We onderzoeken de discrepantie die leraren op scholen met een sterke religieuze identiteit ervaren tussen vrijheid bieden en het vormen van kinderen in de richting van het religieuze ideaal.

onderzoeksproject