Geriatrische revalidatie

"We moeten gezamenlijk werken aan slimmere revalidatie."

- Marije Holstege

Lectorale rede Marije Holstege

Geriatrische revalidatie, slimmer én samen op weg naar toekomstbestendige zorg

7 maart 2024 | 13.30 tot 18.00 uur | Schouwburg en Congrescentrum Het Park in Hoorn

Hoe kunnen innovatieve interventies in combinatie met inzet van e-health bijdragen aan doelmatige en toekomstbestendige geriatrische revalidatie? Puttend uit haar praktijkervaring en met de bril van de onderzoeker gaat Marije Holstege, bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool Inholland, op donderdag 7 maart in haar lectorale rede dieper in op dit urgente vraagstuk. Ook draagt zij mogelijke oplossingen aan, gegroepeerd rond de begrippen ‘slim’ en ‘samen’.

Wil je erbij zijn? Bekijk het volledige dagprogramma en meld je direct aan. Goed om te weten: de rede wordt niet online uitgezonden. 

Meld je hier direct aan

 

Geriatrische revalidatie optimaliseren

"Willen we toekomstbestendige zorg, dan moeten we de geriatrische revalidatie samen slimmer vormgeven”, zegt Marije. “Alleen door samen te werken komen we verder om de geriatrische revalidatie te optimaliseren en daarmee creëren we een betere toekomst voor de geriatrische revalidant. Zo kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben om weer een volwaardig leven te leiden."

“We gaan een tijd tegemoet waarin we meer zorg met minder mensen moeten zien te leveren”, zegt Marije. “Het mooie is, dat er ook veel kansen liggen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie samen slimmer vorm te geven.” Marije is sinds 2022 bijzonder lector Geriatrische revalidatie. Haar lectoraat, dat onderdeel is van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, wordt op 7 maart samen met de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring ingesteld door Hogeschool Inholland.

Samenwerken om geriatrische revalidanten duurzaam te laten herstellen

Kwetsbare personen wil je na een opname in het ziekenhuis als maatschappij zo optimaal en duurzaam mogelijk laten revalideren. Marije: “We staan hierbij voor grote uitdagingen, gezien de snelgroeiende groep kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen en toenemende personeelskrapte.”

Een deel van de revalidanten herstelt na de ziekenhuisopname niet volledig tot het vroegere niveau. Dit benadrukt de noodzaak voor continue ontwikkeling en innovatie in de geriatrische revalidatie. “We moeten gezamenlijk werken aan slimmere revalidatie. Echter, er is nog te weinig bewijs over de effectiviteit en toepasbaarheid van nieuwe interventies én de inzet van digital health binnen deze sector.”

Inzet e-health

Marije wil met de onderzoekslijn hieraan een bijdrage leveren door praktijkgericht onderzoek uit te voeren naar deze innovatieve interventies en de inzet van e-health. Dit doet het lectoraat door met alle betrokken partijen in co-creatie te werken aan oplossingen voor de uitdagingen. Het lectoraat draagt maatschappelijk bij door de zorg thuis, slimmer en vooral ook samen te organiseren en zodoende geriatrische revalidatie te optimaliseren. “Zodat we deze gezamenlijk toekomstbestendig maken.”

 

Toekomstbestendige geriatrische revalidatie

Toekomstbestendige geriatrische revalidatie vraagt om innovatieve methoden om de geriatrische revalidatie, geïntegreerd en ondersteund met e-health, interprofessioneel en waar mogelijk thuis te organiseren. Aanvullend onderzoek is nodig om te achterhalen wat echt werkt om de revalidatie en daarmee de uitkomsten voor de revalidant te optimaliseren. In haar rede gaat Marije Holstege verder in op deze uitdagingen en licht ze haar onderzoekslijn voor de komende jaren verder toe.

Het programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.30 uur - Inloop en ontvangst
 • 14.00 uur - Opening door Gonneke Willemsen (directeur domein Gezondheid, Sport en Welzijn; vestigingsdirecteur Hogeschool Inholland Haarlem) en Corinne Eckes, manager (para-)medische dienst GRZ/Herstel Omring (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie)
 • 14.15 uur - Voorprogramma panelgesprek: “De geriatrische revalidatie moet slimmer” met:
  • Leonoor van Dam van Isselt: Specialist ouderengeneeskunde Pieter van Foreest en Associate professor geriatrische revalidatie en eHealth UNC-ZH LUMC.
  • Joris Arts: Zorginnovatie-expert, bekend van zijn blogreeks en het boek “Wat de zorg kan leren van…”.
  • Jorit Meesters: Lector Revalidatie en Technologie De Haagse Hogeschool en Basalt.
  • Astrid Preitschopf: Promovendus (revalidatie thuis; UNO-Amsterdam) en geriatrisch fysiotherapeut Omring
  • Monique Bakkum: Regieverpleegkundige Omring
 • 15.00 uur - Pauze
 • 15.30 uur - Introductie Rede door Gonneke Willemsen en Corinne Eckes
 • 15.45 uur - Lectorale rede dr. Marije Holstege
 • 16.30 uur - Officiële inauguratie door College van Bestuur Hogeschool Inholland en raad van bestuur Omring
 • 16.45 tot 18.00 uur - Hapje en drankje tijdens een interactieve markt met kennismaking van projecten/onderzoeken uit het lectoraat zoals het virtueel museum, mogelijkheden voor thuisrevalidatie, blended toepassingen van revalidatieapps en onderzoekend leren.

Praktische informatie

Donderdagmiddag 7 maart 2024
13.30 tot 18.00 uur
Schouwburg en Congrescentrum Het Park 
Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn

Meld je aan voor de rede

Wil je erbij zijn op 7 maart 2024? Meld je dan snel aan! 

Meld je hier aan

Meer weten over de lectorale rede?

Neem contact op met Marije

Telefoon
0623134401