Green Biotechnology

Hoe kunnen we restafval uit de tuinbouw circulair verwerken?

Meld je hier aan voor het symposium

Uitnodiging: Symposium Circulaire Tuinbouw op 11 oktober 2023

De biostimulante werking van plantenstengelsap

Hoe maken we restproducten uit de tuinbouw van meerwaarde? In dit project onderzochten we hoe we plantenstengelafval kunnen opwaarderen en gebruiken als biostimulant tijdens de nieuwe teelt. Dit tweejarige onderzoek voerde Inholland uit in samenwerking met HAN University of Applied Sciences. Op woensdag 11 oktober 2023 presenteren we de resultaten en bevindingen van dit onderzoek op het Symposium Circulaire Tuinbouw bij Hogeschool Inholland Delft

Over het onderzoek

Na de oogst in de landbouw blijven grote hoeveelheden plantenstengels over. In dit onderzoek hebben we deze plantenstengels geperst en het sap gebruikt voor fermentatie. Het verkregen gefermenteerde en ongefermenteerde plantenstengelsap is vervolgens in verschillende teeltexperimenten getest op biostimulante werking. Tegelijkertijd hebben we de micro-organismen in kaart gebracht die een rol spelen in het fermentatieproces. Daarnaast hebben we onderzocht wat de invloed is van het gehalte aan nutriënten in het sap op de omzetting van het sap naar biostimulant.

Meld je hier aan voor het symposium

Over het symposium

Ben je benieuwd:

 • naar de uitkomsten van dit onderzoek?
 • of het mogelijk is om restafval op deze manier circulair te verwerken?
 • hoe goed de biostimulante werking is van dit sap?
 • wat de kosten zijn van deze circulaire werkwijze?

Dan nodigen we je graag uit voor ons symposium op 11 oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij Hogeschool Inholland Delft


Programma

 • 13.00 uur - Ontvangst
 • 13.30 uur - Opening door Alexander Prinsen (Scope Matters)
 • 13.45 uur - Introductie Circulaire Tuinbouw door Dewi Hartkamp (SIGN)
 • 14.10 uur - The importance of biostimulation in modern agriculture door Alejandro Navarro (Rovensa Next)
 • 14.45 uur - Pauze
 • 15.15 uur - Fermentatie van plantenstengelsap door Carlien Verberne & Laura Claret Fernández (HAN BioCentre)
 • 15.45 uur - Detectie van het microbioom van plantenstengelsap met Nanopore Sequencing door Nelleke Kreike (Inholland)
 • 16.15 uur - Praktijkstudies & Business scenarios voor toepassing in de tuinbouw door Frank van der Helm & Alex van der Zwart (Inholland)
 • 16.45 Afsluiting en Borrel

Onze gastheer die middag is Alexander Prinsen van Scope Matters.

Meld je aan voor het symposium

Onze samenwerkingspartners

Vragen over het symposium?

Stel ze aan Nelleke

Telefoon
+ (31) 621 115 471