Leefwerelden van Jeugd

laden

Welkom

Welkom op de site van het lectoraat Leefwerelden van Jeugd. Deze site geeft informatie over wat de kenniskring doet, over deelnemers en opdrachtgevers, activiteiten en producten, en verwijst naar andere sites over jongeren en jeugdonderzoek.

Het lectoraat

Het lectoraat houdt zich bezig met kennisverwerving over leefwerelden en opvoedsituaties van hedendaagse jeugd. Deze inzichten gebruiken we om de pedagogische begeleiding in de preventieve jeugdsector te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen als zwerfjongeren, laag opgeleide jeugd en migrantengezinnen. Doelgroepen die steun en zorg nodig kunnen hebben, maar veelal op afstand staan van professionele voorzieningen.
Lees verder

Onderzoek

Het lectoraat voert in opdracht van lokale overheden en voorzieningen praktijkgericht onderzoek uit. Voor de pedagogische en agogische beroepspraktijken waarin met jongeren en ouders gewerkt wordt brengen we rapportages, adviezen en praktische handleidingen uit. Naast extern onderzoek en advies, draagt het lectoraat bij aan actualisering en verbetering van de pedagogische en agogische opleidingen van het hbo. In samenwerking met docenten zijn onderdelen van het curriculum kritisch onder de loep genomen en verbeterd. Er zijn nieuwe onderdelen ontwikkeld en toegevoegd. Niet alleen docenten, ook studenten participeren in (onderdelen) van onderzoek.
Lees verder