Media, Cultuur & Burgerschap

laden

Het lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap is onderdeel van de onderzoeksgroep Creative Business en doet praktijkgericht onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie. Een rol hierbij spelen diversiteit, en de veranderende scheidslijn tussen makers en gebruikers van creatieve producten en diensten. Het onderzoek van het lectoraat voorziet zo in de groeiende behoefte aan inzichten over hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan het agenderen van maatschappelijke kwesties en het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarnaast worden kwalitatieve onderzoeksmethoden ontwikkeld, die zich goed lenen voor gebruik door professionals in de creatieve industrie (bijvoorbeeld creatief-zakelijke dienstverleners, mediaondernemers of eventorganisatoren).

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in vakbladen en academische tijdschriften en indien mogelijk direct toegepast bij de opleidingen in het creatieve domein (bv. Communicatie) of het sociaal-agogische domein (bv. Social Work). Binnen het team van het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap werken docentonderzoekers en studenten aan het vergroten van hun onderzoeksvaardigheden en reflexiviteit.Het lectoraat heeft buiten Inholland contacten met bedrijven en instellingen die zich bezighouden met communicatie, media en jongeren - maar ook bijvoorbeeld met jongerenwerk en hulpverlening. Momenteel is er samenwerking met stichting Mira Media in Utrecht en met Zumo in Amsterdam. In het verleden is ook onderzoek gedaan voor verschillende ministeries en de gemeente Amsterdam. 

Het lectoraat werkt nauw samen met de Inholland-lectoraten Dynamiek van de Stad en Pedagogisch Didactisch Handelen in het onderwijs, waarbij teamleden van Media, Cultuur & Burgerschap meedenken over vragen die te maken hebben met jongeren, burgerschap en de multiculturele samenleving.

Vanuit het lectoraat werkt lector Joke Hermes samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Het onderzoek focust zich onder meer op hoe stakeholders (eindgebruikers zoals bewoners, of de klanten of cliënten van de werkveldpartijen) kunnen worden betrokken. Denk hierbij aan verschillende vormen van evaluatieonderzoek en ‘participant design’ onderzoek: een methode waarbij de eindgebruikers van het ontwerp betrokken worden bij het ontwerpproces.