Onderwijzen en Leren in Diversiteit

laden

De onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs & Innovatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de kwaliteit van het leren van leerlingen en studenten. We streven daarbij naar duurzame pedagogische en didactische verbetering en vernieuwing. Diversiteit, flexibilisering en maatwerk zijn hierin belangrijke aspecten. Ons uitgangspunt hierbij is een nauwe verbinding tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkelen en professionaliseren.
Lees meer

Onderzoekslijnen

De onderzoeksgroep kent drie specifieke onderzoekslijnen die samen werken aan onderwijsvernieuwing. Deze lijnen vormen samen de onderzoeksagenda.

Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs

Studiesucces

Teaching, Learning & Technology

Lectoren Onderwijzen en Leren in Diversiteit

De lectoren voeren samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek uit, in samenwerking met het werkveld:

Mascha Enthoven
Lector Pedagogisch-Didactisch
Handelen in het Onderwijs

 

N.B.: Inholland heeft de term lectoraat vervangen door de term 'onderzoekslijn'. Onderzoekslijnen maken onderdeel uit van een onderzoeksgroep. Een onderzoeksgroep kan meerdere onderzoekslijnen vertegenwoordigen. De lectoraten Taaldidactiek en Onderwijs, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Grootstedelijk Onderwijs & Jeugdbeleid en Onderwijs & Levensbeschouwing zijn niet meer actief, de afzonderlijke webpagina's zijn voorlopig nog wel te raadplegen.